Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rendes ülése (2019. szeptember 23.)

Kapcsolódó dokumentumok

Meghívó
event_available2022 március 10.
668 KB PDF dokumentum
Határozatok
event_available2022 március 10.
8 MB PDF dokumentum
Határozatok
event_available2022 március 10.
6 MB PDF dokumentum
Jegyzőkönyv
event_available2022 március 10.
8 MB PDF dokumentum
Jegyzőkönyv
event_available2022 március 10.
6 MB PDF dokumentum
Közbeszerzés
lock_open
Javaslat orvosi eszközök beszerzésével kapcsolatos döntésekre (PÓTKÉZBESÍTÉS)
előterjesztés
event_available2022. március 10.
879 KB PDF dokumentum
Beszerzések
lock_open
Javaslat „A 2019. október 13-ai helyi önkormányzati választáshoz kapcsolódó szállítási, rakodási és ezzel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása” tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
előterjesztés
event_available2022. március 10.
873 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat eredmény megállapítására a „Józsefváros Csarnok negyed TÉR_KÖZ 2018 pályázathoz kapcsolódóan a Déri Miksa utca átépítése engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban
előterjesztés
event_available2022. március 10.
1 MB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat a „Horváth Mihály tér északi oldalának tervezése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
1 MB PDF dokumentum
Gazdálkodási Ügyosztály
lock_open
Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
előterjesztés
event_available2022. március 10.
4 MB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerület, Mária utca 54. szám alatti ingatlan kapubehajtó útcsatlakozás kialakításához (PÓTKÉZBESÍTÉS)
előterjesztés
event_available2022. március 10.
199 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerület Stáhly utca 13. számú ingatlan kapubehajtó útcsatlakozás létesítéséhez
előterjesztés
event_available2022. március 10.
185 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerület Magdolna utca 38. számú ingatlan kapubehajtó útcsatlakozás létesítéséhez
előterjesztés
event_available2022. március 10.
208 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 18. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez
előterjesztés
event_available2022. március 10.
153 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Teleki László tér és Diószegi Sámuel utca között gázvezeték építéséhez
előterjesztés
event_available2022. március 10.
179 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötendő, karácsonyi díszvilágítás műszaki ellenőri feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére
előterjesztés
event_available2022. március 10.
215 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat a Delej utca egy részének és a Gázláng utca kórházak részére történő használatba adására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
előterjesztés
event_available2022. március 10.
802 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Golgota út magántulajdonban álló szakaszának lezárásához (SÜRGŐSSÉG, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
előterjesztés
event_available2022. március 10.
266 KB PDF dokumentum
RÉV8 Zrt
lock_open
Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Foglalkoztatás egészségügy program” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
előterjesztés
event_available2022. március 10.
191 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Zöldudvarok kialakítása, Kálvária tér továbbfejlesztése (LP4, KP6)” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
előterjesztés
event_available2022. március 10.
3 MB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP1)” tárgyú, közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
lock_open
Javaslat a „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban” című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára (PÓTKÉZBESÍTÉS)
előterjesztés
event_available2022. március 10.
150 KB PDF dokumentum
lock_open
Önkormányzati helyiségek felújítása (2 részben) vállalkozási-PÓT
előterjesztés
event_available2022. március 10.
245 KB PDF dokumentum
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
lock_open
Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………… szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
166 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat a Budapest VIII. kerület……………………... szám alatti üres nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
161 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat a Budapest VIII. kerület, …………………. szám alatti ingatlan teremgarázsában lévő 14. számú gépkocsi-beálló bérbeadására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
135 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………….. szám alatti üres garázs (hrsz: ……………….) bérbeadására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
141 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat a Budapest VIII. kerület, ……………………………. szám alatti helyiség (……………..) bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós pályázat kiírására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
2 MB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………………………. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
191 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………………… szám alatti üres nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
134 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………………….. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
138 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat a Budapest VIII. kerület, ……………………. szám alatti helyiség (hrsz: …………………) bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós pályázat kiírására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
2 MB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………………. szám alatti helyiség (hrsz: ……………………) bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós pályázat kiírására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
2 MB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………………. szám alatti üres nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
előterjesztés
event_available2022. március 10.
174 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………………….. szám alatti helyiség (hrsz: ……………………) bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós pályázat kiírására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
2 MB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………………………… szám alatti ingatlan teremgarázsában lévő 273. számú gépkocsi-beálló bérbeadására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
164 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat az Új Teleki téri Piac E jelű 4. szám alatti üzlethelyisége tárgyában kötött bérleti szerződés felmondására, és az üzlethelyiség pályázat útján történő újbóli hasznosítására
előterjesztés
event_available2022. március 10.
1 MB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat az Új Teleki Téri Piac L jelű 2. számú üzlethelyiségének albérletbe adásához való bérbeadói hozzájárulásra
előterjesztés
event_available2022. március 10.
425 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………………. szám alatti Társasházban a felvonó létesítésére (PÓTKÉZBESÍTÉS)
előterjesztés
event_available2022. március 10.
964 KB PDF dokumentum
Egyéb előterjesztések
lock_open
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra
előterjesztés
event_available2022. március 10.
994 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat az új JÓKÉSZ véleményezési eljárása során érkezett vélemények elfogadására a Csarnok, Magdolna, Orczy, Losonci és Corvin negyedekre vonatkozóan (PÓTKÉZBESÍTÉS)
előterjesztés
event_available2022. március 10.
4 MB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat adásvételi szerződések módosításával kapcsolatos döntéshozatalra
előterjesztés
event_available2022. március 10.
334 KB PDF dokumentum
lock_open
Javaslat 65 éven felüliek támogatására az „Idősek Világnapja” alkalmából (SÜRGŐSSÉG, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
előterjesztés
event_available2022. március 10.
238 KB PDF dokumentum
Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
lock_open
Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………………… szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
lock_open
Javaslat a Budapest VIII. kerület, …………………………. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
lock_open
Javaslat házfelügyelői szolgálati lakások felújítására, házfelügyelők kijelölésére és ahhoz kapcsolódóan házfelügyelői szolgálati lakások bérbeadására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
lock_open
Javaslat a Budapest VIII. kerület………………………….. szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjére
lock_open
Javaslat a Budapest VIII. kerület, …………………………... szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban
lock_open
Javaslat a Budapest VIII. kerület, ……………… épület …….....szám alatti bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett
lock_open
Javaslat a Budapest VIII. kerület, ……………………………szám alatti lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
lock_open
Javaslat a Budapest VIII. kerület, …………………………. szám alatti lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
lock_open
Javaslat a Budapest VIII. kerület, …………………………………. szám alatti lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
lock_open
Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………………………. szám alatti lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
lock_open
Javaslat a Budapest VIII……………………………. szám alatti lakásra vonatkozó adásvételi előszerződés megkötésére

Oldalaink használatához csak a legszükségesebb esetben használunk sütiket (az Ön böngészőjében tárolt adatokat). Ezzel okossabbá tehetjük az oldalt az Ön számára. Kérjük, hogy az oldal használatának megkezdése előtt tekintse át és fogadja el  Adatvédelmi tájékoztatónkat!