Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság rendes ülése (2019. szeptember 23.)

Kapcsolódó dokumentumok

Meghívó Feltöltve: 2022 március 10.
668 KBPDF dokumentum
Határozatok Feltöltve: 2022 március 10.
8 MBPDF dokumentum
Határozatok Feltöltve: 2022 március 10.
6 MBPDF dokumentum
Jegyzőkönyv Feltöltve: 2022 március 10.
8 MBPDF dokumentum
Jegyzőkönyv Feltöltve: 2022 március 10.
6 MBPDF dokumentum
Közbeszerzés
Javaslat orvosi eszközök beszerzésével kapcsolatos döntésekre (PÓTKÉZBESÍTÉS)
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
879 KBPDF dokumentum
Beszerzések
Javaslat „A 2019. október 13-ai helyi önkormányzati választáshoz kapcsolódó szállítási, rakodási és ezzel kapcsolatos feladatok teljes körű ellátása” tárgyú beszerzési eljárás eredményének megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
873 KBPDF dokumentum
Javaslat eredmény megállapítására a „Józsefváros Csarnok negyed TÉR_KÖZ 2018 pályázathoz kapcsolódóan a Déri Miksa utca átépítése engedélyezési és kiviteli tervének elkészítése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárásban
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
1 MBPDF dokumentum
Javaslat a „Horváth Mihály tér északi oldalának tervezése” tárgyú, közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárás eredményének megállapítására
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
1 MBPDF dokumentum
Gazdálkodási Ügyosztály
Javaslat közterület-használati kérelmek elbírálására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
4 MBPDF dokumentum
Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerület, Mária utca 54. szám alatti ingatlan kapubehajtó útcsatlakozás kialakításához (PÓTKÉZBESÍTÉS)
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
199 KBPDF dokumentum
Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerület Stáhly utca 13. számú ingatlan kapubehajtó útcsatlakozás létesítéséhez
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
185 KBPDF dokumentum
Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, Budapest VIII. kerület Magdolna utca 38. számú ingatlan kapubehajtó útcsatlakozás létesítéséhez
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
208 KBPDF dokumentum
Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Mátyás tér 18. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátásának kiépítéséhez
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
153 KBPDF dokumentum
Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására, a Budapest VIII. kerület, Teleki László tér és Diószegi Sámuel utca között gázvezeték építéséhez
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
179 KBPDF dokumentum
Javaslat a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.-vel kötendő, karácsonyi díszvilágítás műszaki ellenőri feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerződés megkötésére
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
215 KBPDF dokumentum
Javaslat a Delej utca egy részének és a Gázláng utca kórházak részére történő használatba adására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
802 KBPDF dokumentum
Javaslat tulajdonosi hozzájárulás megadására a Budapest VIII. kerület, Golgota út magántulajdonban álló szakaszának lezárásához (SÜRGŐSSÉG, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
266 KBPDF dokumentum
RÉV8 Zrt
Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Foglalkoztatás egészségügy program” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
191 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Zöldudvarok kialakítása, Kálvária tér továbbfejlesztése (LP4, KP6)” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
3 MBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest-Józsefváros Magdolna-Orczy Negyed Szociális Városrehabilitációs Programhoz kapcsolódóan „Önkormányzati lakóépületek komplex közösségi megújítása (LP1)” tárgyú, közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
Javaslat a „Helyi klímastratégia kidolgozása, valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás Józsefvárosban” című, KEHOP-1.2.1-18-2018-00011 azonosítószámú projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára (PÓTKÉZBESÍTÉS)
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
150 KBPDF dokumentum
Önkormányzati helyiségek felújítása (2 részben) vállalkozási-PÓT
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
245 KBPDF dokumentum
Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.
Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………… szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
166 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület……………………... szám alatti üres nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítására
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
161 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, …………………. szám alatti ingatlan teremgarázsában lévő 14. számú gépkocsi-beálló bérbeadására
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
135 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………….. szám alatti üres garázs (hrsz: ……………….) bérbeadására
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
141 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, ……………………………. szám alatti helyiség (……………..) bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós pályázat kiírására
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
2 MBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………………………. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
191 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………………… szám alatti üres nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítására
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
134 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………………….. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
138 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, ……………………. szám alatti helyiség (hrsz: …………………) bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós pályázat kiírására
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
2 MBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………………. szám alatti helyiség (hrsz: ……………………) bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós pályázat kiírására
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
2 MBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………………. szám alatti üres nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására vonatkozó pályázat eredményének megállapítására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
174 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………………….. szám alatti helyiség (hrsz: ……………………) bérbeadására vonatkozó nyilvános egyfordulós pályázat kiírására
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
2 MBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………………………… szám alatti ingatlan teremgarázsában lévő 273. számú gépkocsi-beálló bérbeadására
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
164 KBPDF dokumentum
Javaslat az Új Teleki téri Piac E jelű 4. szám alatti üzlethelyisége tárgyában kötött bérleti szerződés felmondására, és az üzlethelyiség pályázat útján történő újbóli hasznosítására
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
1 MBPDF dokumentum
Javaslat az Új Teleki Téri Piac L jelű 2. számú üzlethelyiségének albérletbe adásához való bérbeadói hozzájárulásra
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
425 KBPDF dokumentum
Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………………. szám alatti Társasházban a felvonó létesítésére (PÓTKÉZBESÍTÉS)
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
964 KBPDF dokumentum
Egyéb előterjesztések
Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz történő csatlakozásra
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
994 KBPDF dokumentum
Javaslat az új JÓKÉSZ véleményezési eljárása során érkezett vélemények elfogadására a Csarnok, Magdolna, Orczy, Losonci és Corvin negyedekre vonatkozóan (PÓTKÉZBESÍTÉS)
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
4 MBPDF dokumentum
Javaslat adásvételi szerződések módosításával kapcsolatos döntéshozatalra
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
334 KBPDF dokumentum
Javaslat 65 éven felüliek támogatására az „Idősek Világnapja” alkalmából (SÜRGŐSSÉG, HELYSZÍNI KIOSZTÁS)
előterjesztés Feltöltve: 2022. március 10.
238 KBPDF dokumentum
Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések
Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………………… szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, …………………………. szám alatti üres, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására
Javaslat házfelügyelői szolgálati lakások felújítására, házfelügyelők kijelölésére és ahhoz kapcsolódóan házfelügyelői szolgálati lakások bérbeadására (PÓTKÉZBESÍTÉS)
Javaslat a Budapest VIII. kerület………………………….. szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjére
Javaslat a Budapest VIII. kerület, …………………………... szám alatti lakás pályázaton kívüli minőségi lakáscseréjével kapcsolatban
Javaslat a Budapest VIII. kerület, ……………… épület …….....szám alatti bérlő bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére, másik lakás bérbeadása mellett
Javaslat a Budapest VIII. kerület, ……………………………szám alatti lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, …………………………. szám alatti lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, …………………………………. szám alatti lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
Javaslat a Budapest VIII. kerület, ………………………………. szám alatti lakás elidegenítésével kapcsolatos vételár és eladási ajánlat jóváhagyására
Javaslat a Budapest VIII……………………………. szám alatti lakásra vonatkozó adásvételi előszerződés megkötésére

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!