Letölthető nyomtatványok

Keresés a címekben:
Rendezés:
 

  A,Á

 1. A 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű, autóbusz székhelyének, telephelyének bejegyzése ügy dokumentumai:

  kérelemjegyzőiigazoláskiadásáhoza3,5tonnaössztömegetmeghaladótehergépjármű,autóbuszszékhelyének,telephelyénekbejegyzése
  Kérelem jegyzői igazolás kiadásához Utolsó frissítés: 2022. február 23.
  115 KB Word dokumentum
 2. Adategyeztetés Önkormányzati adóügyekben ügy dokumentumai:

  kitöltésiútmutató-adategyeztetésadategyeztetésönkormányzatiadóügyekben
  Kitöltési útmutató - Adategyeztetés Utolsó frissítés: 2023. január 18.
  306 KB Word dokumentum
 3. Adó- és értékbizonyítvány ügy dokumentumai:

  meghatalmazásadózókrészéreadó-ésértékbizonyítvány
  Meghatalmazás adózók részére Utolsó frissítés: 2022. február 15.
  374 KB Word dokumentum
  kérelemadó-ésértékbizonyítványhozadó-ésértékbizonyítvány
  Kérelem adó- és értékbizonyítványhoz Utolsó frissítés: 2022. május 25.
  350 KB Word dokumentum
 4. Adófolyószámla ügyek ügy dokumentumai:

  kérelemfolyószámlafelülvizsgálattárgyában-2022adófolyószámlaügyek
  Kérelem folyószámla felülvizsgálat tárgyában - 2022 Utolsó frissítés: 2022. június 4.
  310 KB Word dokumentum
  átvezetésrendezésikérelem-2022adófolyószámlaügyek
  Átvezetés rendezési kérelem - 2022 Utolsó frissítés: 2022. június 4.
  318 KB Word dokumentum
  kiutalásrendezésikérelem-2022adófolyószámlaügyek
  Kiutalás rendezési kérelem - 2022 Utolsó frissítés: 2022. június 4.
  324 KB Word dokumentum
  meghatalmazásadózókrészéreadófolyószámlaügyek
  Meghatalmazás adózók részére Utolsó frissítés: 2022. június 4.
  508 KB Word dokumentum
  kitöltésiútmutatótúlfizetésátvezetésiésvisszatérítésikérelemadófolyószámlaügyek
  Kitöltési útmutató túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem Utolsó frissítés: 2023. január 18.
  303 KB Word dokumentum
 5. Adóhatósági igazolás ügy dokumentumai:

  kérelemadóigazolásadóhatóságibizonyítványkiadásáraadóhatóságiigazolás
  Kérelem adóigazolás adóhatósági bizonyítvány kiadására Utolsó frissítés: 2022. június 4.
  319 KB Word dokumentum
  meghatalmazásadózókrészéreadóhatóságiigazolás
  Meghatalmazás adózók részére Utolsó frissítés: 2022. február 15.
  374 KB Word dokumentum
  kitöltésiútmutató-kérelemadóigazolás,adóhatóságibizonyítványadóhatóságiigazolás
  Kitöltési útmutató - Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány Utolsó frissítés: 2023. január 18.
  303 KB Word dokumentum
 6. Adók módjára behajtandó köztartozások ügy dokumentumai:

  meghatalmazásadózókrészéreadókmódjárabehajtandóköztartozások
  Meghatalmazás adózók részére Utolsó frissítés: 2022. február 15.
  374 KB Word dokumentum
 7. Alkalmi rendezvények bejelentése ügy dokumentumai:

  alkalmirendezvénybejelentésealkalmirendezvényekbejelentése
  Alkalmi rendezvény bejelentése Utolsó frissítés: 2023. május 18.
  61 KB Word dokumentum
 8. Anyakönyvi okirat kiállítása ügy dokumentumai:

  kérelemanyakönyvikivonatkiállításairántanyakönyviokiratkiállítása
  Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt Utolsó frissítés: 2023. július 3.
  25 KB Word dokumentum
  kérelemhatóságibizonyítványkiállításairántanyakönyviokiratkiállítása
  Kérelem hatósági bizonyítvány kiállítása iránt Utolsó frissítés: 2023. július 3.
  27 KB Word dokumentum
  kérelemanyakönyvikivonatkiállításairánt(pdf)anyakönyviokiratkiállítása
  Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt (pdf) Utolsó frissítés: 2023. július 3.
  211 KB PDF dokumentum
  kérelemhatóságibizonyítványkiállításairánt(pdf)anyakönyviokiratkiállítása
  Kérelem hatósági bizonyítvány kiállítása iránt (pdf) Utolsó frissítés: 2023. július 3.
  215 KB PDF dokumentum
 9. Ápolási támogatás ügy dokumentumai:

  kiegészítőápolásitámogatáskérelemápolásitámogatás
  Kiegészítő ápolási támogatás kérelem Utolsó frissítés: 2023. november 15.
  144 KB Word dokumentum
 10. Automatikus részletfizetés ügy dokumentumai:

  meghatalmazásadózókrészéreautomatikusrészletfizetés
  Meghatalmazás adózók részére Utolsó frissítés: 2022. február 15.
  374 KB Word dokumentum
  automatikusrészletfizetésikérelem_magánszemélyekautomatikusrészletfizetés
  Automatikus részletfizetési kérelem_magánszemélyek Utolsó frissítés: 2022. április 24.
  119 KB Word dokumentum
  kitöltésiútmutatóautomatikusrészletfizetésikérelem_2023automatikusrészletfizetés
  Kitöltési útmutató automatikus részletfizetési kérelem_2023 Utolsó frissítés: 2023. január 18.
  352 KB Word dokumentum
 11. B

 12. Bejelentkezés, változás-bejelentés idegenforgalmi adóban ügy dokumentumai:

  bejelentkezésváltozásbejelentésidegenforgalmiadóbankitöltésiútmutatóbejelentkezés,változás-bejelentésidegenforgalmiadóban
  Bejelentkezés változás bejelentés idegenforgalmi adóban kitöltési útmutató Utolsó frissítés: 2023. január 16.
  794 KB Word dokumentum
  idegenforgalmiadóváltozásbejelentésbejelentkezés,változás-bejelentésidegenforgalmiadóban
  Idegenforgalmi adó változás bejelentés Utolsó frissítés: 2023. január 29.
  341 KB Word dokumentum
 13. Bérlettámogatás 14 és 18 év közötti fiataloknak ügy dokumentumai:

  bérlettámogatáskérelembérlettámogatás14és18évközöttifiataloknak
  Bérlet támogatás kérelem Utolsó frissítés: 2023. november 15.
  148 KB Word dokumentum
 14. Bérlettámogatás óvodás gyermeket nevelő szülőknek ügy dokumentumai:

  bérlettámogatáskérelembérlettámogatásóvodásgyermeketnevelőszülőknek
  Bérlet támogatás kérelem Utolsó frissítés: 2023. november 15.
  148 KB Word dokumentum
 15. Bevásárlóközpontok üzemeltetésének bejelentése ügy dokumentumai:

  bevásárlóközpontüzemeltetésénekkérelmebevásárlóközpontoküzemeltetésénekbejelentése
  Bevásárlóközpont üzemeltetésének kérelme Utolsó frissítés: 2022. február 23.
  121 KB Word dokumentum
 16. Birtokvédelmi eljárás ügy dokumentumai:

  birtokvédelmieljárás2023birtokvédelmieljárás
  Birtokvédelmi eljárás 2023 Utolsó frissítés: 2023. szeptember 28.
  38 KB Word dokumentum
  birtokvédelemnyomtatvány2021birtokvédelmieljárás
  Birtokvédelem nyomtatvány 2021 Utolsó frissítés: 2022. február 15.
  20 KB Word dokumentum
 17. Biztos Kezdet támogatás ügy dokumentumai:

  biztoskezdettámogatáskérelembiztoskezdettámogatás
  Biztos Kezdet támogatás kérelem Utolsó frissítés: 2023. november 15.
  147 KB Word dokumentum
 18. Bölcsődéztetési támogatás ügy dokumentumai:

  bölcsődéztetésitámogatáskérelembölcsődéztetésitámogatás
  Bölcsődéztetési támogatás kérelem Utolsó frissítés: 2023. november 15.
  150 KB Word dokumentum
 19. C, Cs

 20. Címigazolási eljárás ügy dokumentumai:

  címigazolásikérelemcímigazolásieljárás
  Címigazolási kérelem Utolsó frissítés: 2022. május 1.
  14 KB Word dokumentum
 21. Családi fogyasztói közösségre vonatkozó kedvezmény igénybevétele ügy dokumentumai:

  hatoságibizonyítványkérelemcsaládifogyasztóiközösségcsaládifogyasztóiközösségrevonatkozókedvezményigénybevétele
  Hatosági bizonyítvány kérelem családi fogyasztói közösség Utolsó frissítés: 2022. szeptember 19.
  25 KB Word dokumentum
 22. Csatlakozás a Józsefváros Kártya programhoz elfogadóhelyként ügy dokumentumai:

  józsefvároskártyaszabályzatcsatlakozásajózsefvároskártyaprogramhozelfogadóhelyként
  Józsefváros Kártya szabályzat Utolsó frissítés: 2022. május 12.
  47 KB Word dokumentum
  józsefvároskártyaászf2022csatlakozásajózsefvároskártyaprogramhozelfogadóhelyként
  Józsefváros Kártya ÁSZF 2022 Utolsó frissítés: 2022. május 12.
  447 KB PDF dokumentum
  regisztrációsűrlapelfogadóhelyeknekcsatlakozásajózsefvároskártyaprogramhozelfogadóhelyként
  Regisztrációs űrlap elfogadóhelyeknek Utolsó frissítés: 2022. július 20.
  74 KB Word dokumentum
  rendeletajózsefvároskártyárólcsatlakozásajózsefvároskártyaprogramhozelfogadóhelyként
  Rendelet a Józsefváros Kártyáról Utolsó frissítés: 2022. július 20.
  49 KB Word dokumentum
 23. E, É

 24. Ebösszeírás 2023 ügy dokumentumai:

  ebösszeíróadatlapebösszeírás2023
  Ebösszeíró adatlap Utolsó frissítés: 2023. március 16.
  45 KB Word dokumentum
  ebösszeíróadatlap-adatvédelmitájékoztatóebösszeírás2023
  Ebösszeíró adatlap - adatvédelmi tájékoztató Utolsó frissítés: 2023. március 16.
  170 KB PDF dokumentum
 25. Egyszeri, 10 ezer forintos készpénztámogatás (inflációs támogatás) ügy dokumentumai:

  inflációstámogatáskérelemegyszeri,10ezerforintoskészpénztámogatás(inflációstámogatás)
  Inflációs támogatás kérelem Utolsó frissítés: 2023. november 15.
  144 KB Word dokumentum
 26. Építményadó, telekadó ügy dokumentumai:

  meghatalmazásadózókrészéreépítményadó,telekadó
  Meghatalmazás adózók részére Utolsó frissítés: 2022. február 15.
  374 KB Word dokumentum
  adatbejelentésépítményadórólajelű2023építményadó,telekadó
  Adatbejelentés építményadóról A jelű 2023 Utolsó frissítés: 2023. január 29.
  391 KB Word dokumentum
  kitöltésiútmutatóadatbejelentésépítményadórólajelűépítményadó,telekadó
  Kitöltési útmutató adatbejelentés építményadóról A jelű Utolsó frissítés: 2022. április 17.
  359 KB Word dokumentum
  adatbejelentésazépítményadórólbjelűépítményadó,telekadó
  Adatbejelentés az építményadóról B jelű Utolsó frissítés: 2024. január 12.
  397 KB Word dokumentum
  kitöltésiútmutatóadatbejelentésépítményadórólbjelűépítményadó,telekadó
  Kitöltési útmutató adatbejelentés építményadóról B jelű Utolsó frissítés: 2022. április 17.
  364 KB Word dokumentum
  bevallásazelőrehozotthelyiadórólépítményadó,telekadó
  Bevallás az előrehozott helyi adóról Utolsó frissítés: 2022. április 17.
  357 KB Word dokumentum
  kitöltésiútmutatóadatbejelentéstelekadóról_2023építményadó,telekadó
  Kitöltési útmutató adatbejelentés telekadóról_2023 Utolsó frissítés: 2023. január 18.
  683 KB Word dokumentum
  kitöltésiútmutatoadatbejelentésépítményadóról2023építményadó,telekadó
  Kitöltési útmutato adatbejelentés építményadóról 2023 Utolsó frissítés: 2023. január 18.
  715 KB Word dokumentum
  megállapodásadóvalkapcsolatosjogokrólépítményadó,telekadó
  Megállapodás adóval kapcsolatos jogokról Utolsó frissítés: 2023. január 31.
  359 KB Word dokumentum
 27. Éves készpénzkeret ügy dokumentumai:

  éveskészpénzkeretkéreleméveskészpénzkeret
  Éves készpénzkeret kérelem Utolsó frissítés: 2023. november 15.
  147 KB Word dokumentum
 28. F

 29. Fakivágás kérelmezése ügy dokumentumai:

  engedélykérelemfakivágásrafakivágáskérelmezése
  Engedélykérelem fakivágásra Utolsó frissítés: 2022. február 23.
  43 KB Word dokumentum
  engedélykérelemfakivágásra-közterületfakivágáskérelmezése
  Engedélykérelem fakivágásra - közterület Utolsó frissítés: 2022. április 23.
  42 KB Word dokumentum
 30. Fűtési- és rezsitámogatás ügy dokumentumai:

  fűtési-ésrezsitámogatásirántikérelemfűtési-ésrezsitámogatás
  Fűtési- és rezsitámogatás iránti kérelem Utolsó frissítés: 2023. november 15.
  148 KB Word dokumentum
 31. G, Gy

 32. Gépjármű- és kerékpárelhelyezési kötelezettség teljesítése ügy dokumentumai:

  kérelemi.területregépjármű-éskerékpárelhelyezésikötelezettségteljesítése
  Kérelem I. területre Utolsó frissítés: 2022. július 29.
  40 KB Word dokumentum
  kérelemii.területregépjármű-éskerékpárelhelyezésikötelezettségteljesítése
  Kérelem II. területre Utolsó frissítés: 2022. július 29.
  35 KB Word dokumentum
 33. Gépjárműadó ügy dokumentumai:

  meghatalmazásadózókrészéregépjárműadó
  Meghatalmazás adózók részére Utolsó frissítés: 2022. február 15.
  374 KB Word dokumentum
 34. Gépjárműkár bejelentése ügy dokumentumai:

  gépjárműkárbejelentésgépjárműkárbejelentése
  Gépjárműkár bejelentés Utolsó frissítés: 2022. március 1.
  858 KB PDF dokumentum
 35. Gyógyszer- és gyógyászati segédeszköz támogatás ügy dokumentumai:

  gyógyszer-éssegédeszköztámogatáskérelemgyógyszer-ésgyógyászatisegédeszköztámogatás
  Gyógyszer- és segédeszköz támogatás kérelem Utolsó frissítés: 2023. november 15.
  148 KB Word dokumentum
 36. H

 37. Hagyatéki eljárás ügy dokumentumai:

  nyilatkozathagyatékileltárhozhagyatékieljárás
  Nyilatkozat hagyatéki leltárhoz Utolsó frissítés: 2022. július 18.
  30 KB Word dokumentum
 38. Hatósági Bizonyítvány ügy dokumentumai:

  akérelemmellékletekéntbenyújtandódokumentációtartalmikövetelményeihatóságibizonyítvány
  A kérelem mellékleteként benyújtandó dokumentáció tartalmi követelményei Utolsó frissítés: 2023. november 23.
  252 KB PDF dokumentum
  folyamatábrahatóságibizonyítvány
  Folyamatábra Utolsó frissítés: 2022. május 30.
  141 KB PDF dokumentum
  hatóságibizonyítvány
  Utolsó frissítés: 2024. április 23.
  egyéb
 39. Helyi védelem ügy dokumentumai:

  településképvédelmirendelethelyivédelem
  Településkép védelmi rendelet Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  2 MB PDF dokumentum
  védelemmelérintettépítészetiörökségjegyzékehelyivédelem
  Védelemmel érintett építészeti örökség jegyzéke Utolsó frissítés: 2023. november 23.
  882 KB PDF dokumentum
  akerületiértékvizsgálatformanyomtatványahelyivédelem
  A kerületi értékvizsgálat formanyomtatványa Utolsó frissítés: 2023. november 23.
  216 KB PDF dokumentum
 40. I, Í

 41. Idegenforgalmi adó ügy dokumentumai:

  idegenforgalmiadónyilatkozatidegenforgalmiadó
  Idegenforgalmi adó nyilatkozat Utolsó frissítés: 2022. május 8.
  325 KB Word dokumentum
  idegenforgalmiadóbevallásidegenforgalmiadó
  Idegenforgalmi adóbevallás Utolsó frissítés: 2022. május 8.
  375 KB Word dokumentum
  idegenforgalmiadóbevallásönellenőrzésidegenforgalmiadó
  Idegenforgalmi adóbevallás önellenőrzés Utolsó frissítés: 2022. május 8.
  359 KB Word dokumentum
  idegenforgalmiadóváltozásbejelentésidegenforgalmiadó
  Idegenforgalmi adó változás bejelentés Utolsó frissítés: 2022. május 8.
  341 KB Word dokumentum
  informationabouttourismtaxidegenforgalmiadó
  Information about tourism tax Utolsó frissítés: 2022. május 8.
  308 KB Word dokumentum
  meghatalmazásadózókrészéreidegenforgalmiadó
  Meghatalmazás adózók részére Utolsó frissítés: 2022. február 15.
  374 KB Word dokumentum
  idegenforgalmiadókitöltésiútmutatóaspado-035űrlaphozidegenforgalmiadó
  Idegenforgalmi adó kitöltési útmutató ASP ado-035 űrlaphoz Utolsó frissítés: 2023. január 16.
  887 KB Word dokumentum
 42. Ipari tevékenység bejelentése ügy dokumentumai:

  adatlapbejelentés-kötelesiparitevékenységreiparitevékenységbejelentése
  Adatlap bejelentés-köteles ipari tevékenységre Utolsó frissítés: 2022. április 18.
  124 KB Word dokumentum
  adategyeztetésabejelentés-kötelesiparitevékenységfolytatásáróliparitevékenységbejelentése
  Adategyeztetés a bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról Utolsó frissítés: 2022. április 18.
  125 KB Word dokumentum
 43. Ipari tevékenység engedélyezése ügy dokumentumai:

  kérelemtelepengedély-kötelesiparitevékenységreiparitevékenységengedélyezése
  Kérelem telepengedély-köteles ipari tevékenységre Utolsó frissítés: 2022. április 18.
  120 KB Word dokumentum
 44. J

 45. Józsefváros Kártya igénylése ügy dokumentumai:

  józsefvároskártyaszabályzatjózsefvároskártyaigénylése
  Józsefváros kártya szabályzat Utolsó frissítés: 2022. május 12.
  47 KB Word dokumentum
  általánosszerződésifeltételekjózsefvároskártyaigénylése
  Általános szerződési feltételek Utolsó frissítés: 2022. május 12.
  447 KB PDF dokumentum
  regisztrációsűrlapelfogadóhelyeknekjózsefvároskártyaigénylése
  Regisztrációs űrlap elfogadóhelyeknek Utolsó frissítés: 2022. július 20.
  74 KB Word dokumentum
  rendeletajózsefvároskártyáróljózsefvároskártyaigénylése
  Rendelet a Józsefváros Kártyáról Utolsó frissítés: 2022. július 20.
  49 KB Word dokumentum
  elfogadóhelyeklistájajózsefvároskártyaigénylése
  Elfogadóhelyek listája Utolsó frissítés: 2023. március 6.
  100 KB Word dokumentum
 46. K

 47. Kapcsolattartási támogatás ügy dokumentumai:

  kapcsolattartásitámogatáskérelemkapcsolattartásitámogatás
  Kapcsolattartási támogatás kérelem Utolsó frissítés: 2023. november 15.
  149 KB Word dokumentum
 48. Képviselet és meghatalmazás adóügyekben ügy dokumentumai:

  meghatalmazásadózókrészéreképviseletésmeghatalmazásadóügyekben
  Meghatalmazás adózók részére Utolsó frissítés: 2022. február 15.
  374 KB Word dokumentum
  kitöltésiútmutató-meghatalmazásadóügyekbenképviseletésmeghatalmazásadóügyekben
  Kitöltési útmutató - meghatalmazás adóügyekben Utolsó frissítés: 2023. január 18.
  306 KB Word dokumentum
 49. Kereskedelmi tevékenységek bejelentése ügy dokumentumai:

  kereskedelmitevékenységadatváltozásakereskedelmitevékenységekbejelentése
  Kereskedelmi tevékenység adatváltozása Utolsó frissítés: 2022. február 21.
  125 KB Word dokumentum
  bejelentés-köteleskereskedelmitevékenységbejelentésekereskedelmitevékenységekbejelentése
  Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése Utolsó frissítés: 2023. április 4.
  143 KB Word dokumentum
 50. Közösségi kert kialakítása ügy dokumentumai:

  folyamatábraazügyintézésfolyamatárólközösségikertkialakítása
  Folyamatábra az ügyintézés folyamatáról Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  141 KB PDF dokumentum
  védettépítészetiértékekközösségikertkialakítása
  Védett építészeti értékek Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  1 MB PDF dokumentum
  bejelentésieljáráskérelmeközösségikertkialakítása
  Bejelentési eljárás kérelme Utolsó frissítés: 2023. november 23.
  383 KB PDF dokumentum
  akérelemmellékletekéntbenyújtandódokumentációtartalmikövetelményeiközösségikertkialakítása
  A kérelem mellékleteként benyújtandó dokumentáció tartalmi követelményei Utolsó frissítés: 2023. november 23.
  252 KB PDF dokumentum
  kitöltésiútmutatótelepülésképiközösségikertkialakítása
  Kitöltési útmutató településképi Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  7 MB PDF dokumentum
  településképiarculatikézikönyvközösségikertkialakítása
  Településképi arculati kézikönyv Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  13 MB PDF dokumentum
 51. Köztemetéssel kapcsolatos ügyek ügy dokumentumai:

  nyilatkozaturnakiadásáhozköztemetésselkapcsolatosügyek
  Nyilatkozat urna kiadásához Utolsó frissítés: 2022. február 15.
  37 KB Word dokumentum
  köztemetéskérelemköztemetésselkapcsolatosügyek
  Köztemetés kérelem Utolsó frissítés: 2022. február 15.
  36 KB Word dokumentum
 52. Közterület-használat kérelmezés ügy dokumentumai:

  i.kérelemközterülethasználatáhozközterület-használatkérelmezés
  I. Kérelem közterület használatához Utolsó frissítés: 2023. június 3.
  51 KB Word dokumentum
  ii.bejelentőlap-veszélytelenítésimunkavégzéshezközterület-használatkérelmezés
  II. Bejelentőlap - VESZÉLYTELENÍTÉSI MUNKAVÉGZÉSHEZ Utolsó frissítés: 2023. június 3.
  46 KB Word dokumentum
  iii.bejelentőlap-magánszemélyekrészérekonténerelhelyezéséhezközterület-használatkérelmezés
  III. Bejelentőlap - MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONTÉNER ELHELYEZÉSÉHEZ Utolsó frissítés: 2023. június 3.
  46 KB Word dokumentum
  iv.bejelentőlap-politikai,civil,szociálistevékenységhezkapcsolódóanközterület-használatkérelmezés
  IV. Bejelentőlap - POLITIKAI, CIVIL, SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓAN Utolsó frissítés: 2023. június 3.
  50 KB Word dokumentum
  v.társasházkérelmevisszaigényléshezközterület-használatkérelmezés
  V. Társasház kérelme visszaigényléshez Utolsó frissítés: 2023. június 3.
  14 KB Word dokumentum
  vi.tájékoztatófilmforgatásrólközterület-használatkérelmezés
  VI. TÁJÉKOZTATÓ FILMFORGATÁSRÓL Utolsó frissítés: 2023. június 3.
  19 KB Word dokumentum
  vii.bejelentőlap-magánszemélyekrészéreköltözéscéljábólközterület-használatkérelmezés
  VII. Bejelentőlap - MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KÖLTÖZÉS CÉLJÁBÓL Utolsó frissítés: 2023. június 5.
  45 KB Word dokumentum
  viii.tájékoztatóközterületirendezvényrőlközterület-használatkérelmezés
  VIII. TÁJÉKOZTATÓ KÖZTERÜLETI RENDEZVÉNYRŐL Utolsó frissítés: 2023. június 3.
  19 KB Word dokumentum
  ix.parkolókm2meghatározásaközterület-használatkérelmezés
  IX. parkolók m2 meghatározása Utolsó frissítés: 2023. június 3.
  240 KB PDF dokumentum
 53. L

 54. Lakhatási támogatás ügy dokumentumai:

  lakhatásitámogatáskérelemlakhatásitámogatás
  Lakhatási támogatás kérelem Utolsó frissítés: 2023. november 15.
  152 KB Word dokumentum
  közösképviselőigazolásaközösköltségrőllakhatásitámogatás
  Közös képviselő igazolása közös költségről Utolsó frissítés: 2023. december 1.
  111 KB Word dokumentum
 55. M

 56. Magánszemély kommunális adója ügy dokumentumai:

  meghatalmazásadózókrészéremagánszemélykommunálisadója
  Meghatalmazás adózók részére Utolsó frissítés: 2022. február 15.
  374 KB Word dokumentum
  megállapodásadóvalkapcsolatosjogokrólmagánszemélykommunálisadója
  Megállapodás adóval kapcsolatos jogokról Utolsó frissítés: 2022. április 17.
  359 KB Word dokumentum
  adatbejelentésmagánszemélykommuniálisadójárólmagánszemélykommunálisadója
  Adatbejelentés magánszemély kommuniális adójáról Utolsó frissítés: 2024. január 12.
  381 KB Word dokumentum
  kitöltésiútmutatókommunálisadó_2023magánszemélykommunálisadója
  Kitöltési útmutató kommunális adó_2023 Utolsó frissítés: 2023. január 18.
  653 KB Word dokumentum
 57. Méltányosság: fizetési könnyítés, részletfizetés, mérséklés ügy dokumentumai:

  méltányosságikérelemmagánszemelyékrészére-részletfizetésméltányosság:fizetésikönnyítés,részletfizetés,mérséklés
  Méltányossági kérelem magánszemelyék részére - részletfizetés Utolsó frissítés: 2022. július 30.
  414 KB Word dokumentum
  méltányosságikérelemmagánszemélyekrészére-mérséklésméltányosság:fizetésikönnyítés,részletfizetés,mérséklés
  Méltányossági kérelem magánszemélyek részére - mérséklés Utolsó frissítés: 2022. július 30.
  407 KB Word dokumentum
 58. Műalkotás, emléktábla állítása ügy dokumentumai:

  adatlapműalkotás,emléktáblaállítása
  Adatlap Utolsó frissítés: 2023. január 27.
  16 KB Word dokumentum
  műalkotás,emléktáblaelhelyezésénekútmutatója_részletesműalkotás,emléktáblaállítása
  Műalkotás, emléktábla elhelyezésének útmutatója_részletes Utolsó frissítés: 2023. január 27.
  631 KB PDF dokumentum
 59. Munkakezdési, burkolatbontási kérelem ügy dokumentumai:

  munkakezdésihozzájárulásikérelemmunkakezdési,burkolatbontásikérelem
  Munkakezdési hozzájárulási kérelem Utolsó frissítés: 2023. február 20.
  65 KB Word dokumentum
 60. N, Ny

 61. Nem üzleti célú szálláshelyek (üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház, kulcsosház, valamint pihenőház) bejelentése ügy dokumentumai:

  kérelemnemüzleticélúszálláshelynyilvántartásbavételéheznemüzleticélúszálláshelyek(üdülő,gyermek-ésifjúságitábor,turistaház,kulcsosház,valamintpihenőház)bejelentése
  Kérelem nem üzleti célú szálláshely nyilvántartásba vételéhez Utolsó frissítés: 2022. február 23.
  134 KB Word dokumentum
 62. O

  P

 63. Piacok, vásárok engedélyezése ügy dokumentumai:

  kérelempiacok,vásárokengedélyezésérepiacok,vásárokengedélyezése
  Kérelem piacok, vásárok engedélyezésére Utolsó frissítés: 2022. február 23.
  121 KB Word dokumentum
  kérelemhelyitermelőipiacpiacok,vásárokengedélyezése
  Kérelem helyi termelői piac Utolsó frissítés: 2022. február 23.
  120 KB Word dokumentum
 64. R

 65. Rendkívüli támogatás – Aktív korú családtag keresőképtelensége esetén ügy dokumentumai:

  rendkívüli-aktívkorúkeresőképtelenségekérelemrendkívülitámogatás–aktívkorúcsaládtagkeresőképtelenségeesetén
  Rendkívüli - aktív korú keresőképtelensége kérelem Utolsó frissítés: 2023. november 15.
  150 KB Word dokumentum
 66. Rendkívüli támogatás – Bűncselekmény áldozatainak ügy dokumentumai:

  rendkívüli-bűncselekménykérelemrendkívülitámogatás–bűncselekményáldozatainak
  Rendkívüli - bűncselekmény kérelem Utolsó frissítés: 2023. november 15.
  147 KB Word dokumentum
 67. Rendkívüli támogatás – Gázszolgáltatásból való ideiglenes kizárás esetén ügy dokumentumai:

  rendkívüli-gázszolgáltatásbólvalókizáráskérelemrendkívülitámogatás–gázszolgáltatásbólvalóideigleneskizárásesetén
  Rendkívüli - gázszolgáltatásból való kizárás kérelem Utolsó frissítés: 2023. november 15.
  148 KB Word dokumentum
 68. Rendkívüli támogatás – Hozzátartozó elhalálozása esetén ügy dokumentumai:

  rendkívüli-temetésikérelemrendkívülitámogatás–hozzátartozóelhalálozásaesetén
  Rendkívüli - temetési kérelem Utolsó frissítés: 2023. november 15.
  148 KB Word dokumentum
 69. Rendkívüli támogatás – Lakás megsemmisülése, lakhatatlanná válása, életveszély miatti kiürítés esetére ügy dokumentumai:

  rendkívüli-lakásmegsemmisüléskérelemrendkívülitámogatás–lakásmegsemmisülése,lakhatatlannáválása,életveszélymiattikiürítésesetére
  Rendkívüli - lakás megsemmisülés kérelem Utolsó frissítés: 2023. november 15.
  141 KB Word dokumentum
 70. Rendkívüli támogatás – Rendkívüli gyógyászati segédeszköz igény esetén ügy dokumentumai:

  rendkívüli-gyógyászatisegédeszközkérelemrendkívülitámogatás–rendkívüligyógyászatisegédeszközigényesetén
  Rendkívüli - gyógyászati segédeszköz kérelem Utolsó frissítés: 2023. november 15.
  148 KB Word dokumentum
 71. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ügy dokumentumai:

  rendszereresgyermekvédelmikedvezményrendszeresgyermekvédelmikedvezmény
  Rendszereres gyermekvédelmi kedvezmény Utolsó frissítés: 2024. április 3.
  99 KB Word dokumentum
 72. S, Sz

 73. Szénmonoxid érzékelő ügy dokumentumai:

  szén-monoxidérzékelőkérelemszénmonoxidérzékelő
  Szén-monoxid érzékelő kérelem Utolsó frissítés: 2023. november 15.
  145 KB Word dokumentum
 74. Szociális lakbér önkormányzati bérlőknek ügy dokumentumai:

  szociálislakbértámogatáskérelemszociálislakbérönkormányzatibérlőknek
  Szociális lakbér támogatás kérelem Utolsó frissítés: 2023. november 15.
  152 KB Word dokumentum
 75. Születési támogatás ügy dokumentumai:

  születésitámogatáskérelemszületésitámogatás
  Születési támogatás kérelem Utolsó frissítés: 2023. november 15.
  145 KB Word dokumentum
 76. T, Ty

 77. Tanodáztatási támogatás ügy dokumentumai:

  tanodáztatásitámogatáskérelemtanodáztatásitámogatás
  Tanodáztatási támogatás kérelem Utolsó frissítés: 2023. november 15.
  149 KB Word dokumentum
 78. Településképi bejelentési eljárás ügy dokumentumai:

  folyamatábraazügyintézésfolyamatáróltelepülésképibejelentésieljárás
  Folyamatábra az ügyintézés folyamatáról Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  141 KB PDF dokumentum
  településképvédelmirendelettelepülésképibejelentésieljárás
  Településkép védelmi rendelet Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  2 MB PDF dokumentum
  védelemmelérintettépítészetiörökségjegyzéketelepülésképibejelentésieljárás
  Védelemmel érintett építészeti örökség jegyzéke Utolsó frissítés: 2023. november 23.
  882 KB PDF dokumentum
  bejelentésieljáráskerelmetelepülésképibejelentésieljárás
  Bejelentési eljárás kerelme Utolsó frissítés: 2023. november 23.
  383 KB PDF dokumentum
  akérelemmellékletekéntbenyújtandódokumentációtartalmikövetelményeitelepülésképibejelentésieljárás
  A kérelem mellékleteként benyújtandó dokumentáció tartalmi követelményei Utolsó frissítés: 2023. november 23.
  252 KB PDF dokumentum
  kitöltésiútmutató2023településképibejelentésieljárás
  Kitöltési útmutató 2023 Utolsó frissítés: 2023. november 23.
  7 MB PDF dokumentum
  településképiarculatikézikönyvtelepülésképibejelentésieljárás
  Településképi arculati kézikönyv Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  13 MB PDF dokumentum
 79. Településképi konzultáció ügy dokumentumai:

  településképvédelmirendelettelepülésképikonzultáció
  Településkép védelmi rendelet Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  2 MB PDF dokumentum
  védelemmelérintettépítészetiörökségjegyzéketelepülésképikonzultáció
  Védelemmel érintett építészeti örökség jegyzéke Utolsó frissítés: 2023. november 23.
  882 KB PDF dokumentum
  településképikonzultáciokérelmetelepülésképikonzultáció
  Településképi konzultácio kérelme Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  188 KB PDF dokumentum
  településképiarculatikézikönyvtelepülésképikonzultáció
  Településképi arculati kézikönyv Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  13 MB PDF dokumentum
 80. Településképi kötelezési eljárás ügy dokumentumai:

  védelemmelérintettépítészetiörökségjegyzéketelepülésképikötelezésieljárás
  Védelemmel érintett építészeti örökség jegyzéke Utolsó frissítés: 2023. november 23.
  882 KB PDF dokumentum
 81. Településképi véleményezési eljárás ügy dokumentumai:

  folyamatábraazügyintézésfolyamatáhoztelepülésképivéleményezésieljárás
  Folyamatábra az ügyintézés folyamatához Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  141 KB PDF dokumentum
  településképvédelmirendelettelepülésképivéleményezésieljárás
  Településkép védelmi rendelet Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  2 MB PDF dokumentum
  védelemmelérintettépítészetiörökségjegyzéketelepülésképivéleményezésieljárás
  Védelemmel érintett építészeti örökség jegyzéke Utolsó frissítés: 2023. november 24.
  882 KB PDF dokumentum
  akérelemmellékletekéntbenyújtandódokumentációtartalmikövetelményeitelepülésképivéleményezésieljárás
  A kérelem mellékleteként benyújtandó dokumentáció tartalmi követelményei Utolsó frissítés: 2023. november 24.
  252 KB PDF dokumentum
  kitöltésiútmutatótelepülésképieljárásokhoztelepülésképivéleményezésieljárás
  Kitöltési útmutató településképi eljárásokhoz Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  7 MB PDF dokumentum
  véleményezésieljáráskérelmetelepülésképivéleményezésieljárás
  Véleményezési eljárás kérelme Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  191 KB PDF dokumentum
  településképiarculatikézikönyvtelepülésképivéleményezésieljárás
  Településképi arculati kézikönyv Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  13 MB PDF dokumentum
  atelepülésképivéleményezésieljárásmegindításáhozbeadandóépítészeti-műszakidokumentációminimálistartalmatelepülésképivéleményezésieljárás
  A településképi véleményezési eljárás megindításához beadandó építészeti-műszaki dokumentáció minimális tartalma Utolsó frissítés: 2022. július 8.
  193 KB PDF dokumentum
 82. Temetési támogatás ügy dokumentumai:

  rendkívülitelepülésitámogatásirántikérelem-temetésiköltségektemetésitámogatás
  Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem - temetési költségek Utolsó frissítés: 2022. augusztus 31.
  315 KB Word dokumentum
 83. U,Ú,Ü,Ű

 84. Üzletek éjszakai nyitva tartásának engedélyezése ügy dokumentumai:

  kéreleméjszakainyitvatartásengedélyezéséreüzletekéjszakainyitvatartásánakengedélyezése
  Kérelem éjszakai nyitvatartás engedélyezésére Utolsó frissítés: 2022. február 23.
  115 KB Word dokumentum
 85. Üzleti célú szálláshelyek bejelentése ügy dokumentumai:

  szálláshelymegszüntetésénekbejelentéseüzleticélúszálláshelyekbejelentése
  Szálláshely megszüntetésének bejelentése Utolsó frissítés: 2022. február 23.
  118 KB Word dokumentum
  adatváltozásbejelentéseszálláshelyüzemeltetésüzleticélúszálláshelyekbejelentése
  Adatváltozás bejelentése szálláshely üzemeltetés Utolsó frissítés: 2022. február 23.
  115 KB Word dokumentum
  szálláshelyüzemeltetésbejelentése2023üzleticélúszálláshelyekbejelentése
  Szálláshely üzemeltetés bejelentése 2023 Utolsó frissítés: 2023. június 13.
  120 KB Word dokumentum
 86. Üzletköteles kereskedelmi tevékenységek engedélyezése (működési engedély) ügy dokumentumai:

  működésiengedélyirántikérelemadatlapüzletköteleskereskedelmitevékenységekengedélyezése(működésiengedély)
  Működési engedély iránti kérelem adatlap Utolsó frissítés: 2022. február 21.
  124 KB Word dokumentum
 87. V

 88. Végrehajtási eljárás ügy dokumentumai:

  meghatalmazásadózókrészérevégrehajtásieljárás
  Meghatalmazás adózók részére Utolsó frissítés: 2022. február 15.
  374 KB Word dokumentum
 89. Visszafizetés filmforgatási tevékenységgel érintett társasházak részére ügy dokumentumai:

  társasház_kérelme_visszaigényléshezvisszafizetésfilmforgatásitevékenységgelérintetttársasházakrészére
  Társasház_kérelme_visszaigényléshez Utolsó frissítés: 2023. április 14.
  14 KB Word dokumentum
 90. Z, Zs

 91. Zajkibocsátási határérték megállapítása ügy dokumentumai:

  kérelemzajkibocsátásihatértértékmegállapításárazajkibocsátásihatárértékmegállapítása
  Kérelem zajkibocsátási hatértérték megállapítására Utolsó frissítés: 2022. február 23.
  54 KB Word dokumentum
 92. Zenés, táncos rendezvények engedélyezése ügy dokumentumai:

  kérelemzenés,táncosrendezvénytartásárazenés,táncosrendezvényekengedélyezése
  Kérelem zenés, táncos rendezvény tartására Utolsó frissítés: 2022. február 23.
  128 KB Word dokumentum
  2024évizenéstáncosrendezvényekműködésénekellenőrzésitervezenés,táncosrendezvényekengedélyezése
  2024 évi zenés táncos rendezvények működésének ellenőrzési terve Utolsó frissítés: 2023. december 5.
  398 KB PDF dokumentum

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!