Letölthető nyomtatványok

Keresés a címekben:
Rendezés:
 

  A,Á

 1. A 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű, autóbusz székhelyének, telephelyének bejegyzése ügy dokumentumai:
  kérelemjegyzőiigazoláskiadásáhoza3,5tonnaössztömegetmeghaladótehergépjármű,autóbuszszékhelyének,telephelyénekbejegyzése
  Kérelem jegyzői igazolás kiadásához event_available Utolsó frissítés: 2022. február 23.
  115 KB Word dokumentum
 2. A Palotanegyed építési szabályzatának módosítása a Trefort utca – Puskin utca – Bródy S. utca – Szentkirályi utca által határolt tömbre ügy dokumentumai:
  javaslattételilapapalotanegyedépítésiszabályzatánakmódosításaatrefortutca–puskinutca–bródys.utca–szentkirályiutcaáltalhatárolttömbre
  JavaslattételiLAP event_available Utolsó frissítés: 2023. június 8.
  194 KB Word dokumentum
  szabályozásitervmódosításapalotanegyedépítésiszabályzatánakmódosításaatrefortutca–puskinutca–bródys.utca–szentkirályiutcaáltalhatárolttömbre
  Szabályozási terv módosítás event_available Utolsó frissítés: 2023. június 8.
  47 MB PDF dokumentum
 3. Adategyeztetés Önkormányzati adóügyekben ügy dokumentumai:
  kitöltésiútmutató-adategyeztetésadategyeztetésönkormányzatiadóügyekben
  Kitöltési útmutató - Adategyeztetés event_available Utolsó frissítés: 2023. január 18.
  306 KB Word dokumentum
 4. Adó- és értékbizonyítvány ügy dokumentumai:
  meghatalmazásadózókrészéreadó-ésértékbizonyítvány
  Meghatalmazás adózók részére event_available Utolsó frissítés: 2022. február 15.
  374 KB Word dokumentum
  kérelemadó-ésértékbizonyítványhozadó-ésértékbizonyítvány
  Kérelem adó- és értékbizonyítványhoz event_available Utolsó frissítés: 2022. május 25.
  350 KB Word dokumentum
 5. Adófolyószámla ügyek ügy dokumentumai:
  kérelemfolyószámlafelülvizsgálattárgyában-2022adófolyószámlaügyek
  Kérelem folyószámla felülvizsgálat tárgyában - 2022 event_available Utolsó frissítés: 2022. június 4.
  310 KB Word dokumentum
  átvezetésrendezésikérelem-2022adófolyószámlaügyek
  Átvezetés rendezési kérelem - 2022 event_available Utolsó frissítés: 2022. június 4.
  318 KB Word dokumentum
  kiutalásrendezésikérelem-2022adófolyószámlaügyek
  Kiutalás rendezési kérelem - 2022 event_available Utolsó frissítés: 2022. június 4.
  324 KB Word dokumentum
  meghatalmazásadózókrészéreadófolyószámlaügyek
  Meghatalmazás adózók részére event_available Utolsó frissítés: 2022. június 4.
  508 KB Word dokumentum
  kitöltésiútmutatótúlfizetésátvezetésiésvisszatérítésikérelemadófolyószámlaügyek
  Kitöltési útmutató túlfizetés átvezetési és visszatérítési kérelem event_available Utolsó frissítés: 2023. január 18.
  303 KB Word dokumentum
 6. Adóhatósági igazolás ügy dokumentumai:
  kérelemadóigazolásadóhatóságibizonyítványkiadásáraadóhatóságiigazolás
  Kérelem adóigazolás adóhatósági bizonyítvány kiadására event_available Utolsó frissítés: 2022. június 4.
  319 KB Word dokumentum
  meghatalmazásadózókrészéreadóhatóságiigazolás
  Meghatalmazás adózók részére event_available Utolsó frissítés: 2022. február 15.
  374 KB Word dokumentum
  kitöltésiútmutató-kérelemadóigazolás,adóhatóságibizonyítványadóhatóságiigazolás
  Kitöltési útmutató - Kérelem adóigazolás, adóhatósági bizonyítvány event_available Utolsó frissítés: 2023. január 18.
  303 KB Word dokumentum
 7. Adók módjára behajtandó köztartozások ügy dokumentumai:
  meghatalmazásadózókrészéreadókmódjárabehajtandóköztartozások
  Meghatalmazás adózók részére event_available Utolsó frissítés: 2022. február 15.
  374 KB Word dokumentum
 8. Alkalmi rendezvények bejelentése ügy dokumentumai:
  alkalmirendezvénybejelentésealkalmirendezvényekbejelentése
  Alkalmi rendezvény bejelentése event_available Utolsó frissítés: 2023. május 18.
  61 KB Word dokumentum
 9. Anyakönyvi okirat kiállítása ügy dokumentumai:
  kérelemanyakönyvikivonatkiállításairántanyakönyviokiratkiállítása
  Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt event_available Utolsó frissítés: 2022. március 7.
  24 KB Word dokumentum
  kérelem-anyakönyvihatóságibizonyítványanyakönyviokiratkiállítása
  Kérelem- anyakönyvi hatósági bizonyítvány event_available Utolsó frissítés: 2022. február 15.
  26 KB Word dokumentum
 10. Ápolási támogatás ügy dokumentumai:
  kérelemápolásitámogatásápolásitámogatás
  Kérelem ápolási támogatás event_available Utolsó frissítés: 2022. február 15.
  314 KB Word dokumentum
 11. Automatikus részletfizetés ügy dokumentumai:
  meghatalmazásadózókrészéreautomatikusrészletfizetés
  Meghatalmazás adózók részére event_available Utolsó frissítés: 2022. február 15.
  374 KB Word dokumentum
  automatikusrészletfizetésikérelem_magánszemélyekautomatikusrészletfizetés
  Automatikus részletfizetési kérelem_magánszemélyek event_available Utolsó frissítés: 2022. április 24.
  119 KB Word dokumentum
  kitöltésiútmutatóautomatikusrészletfizetésikérelem_2023automatikusrészletfizetés
  Kitöltési útmutató automatikus részletfizetési kérelem_2023 event_available Utolsó frissítés: 2023. január 18.
  352 KB Word dokumentum
 12. B

 13. Bejelentkezés, változás-bejelentés idegenforgalmi adóban ügy dokumentumai:
  bejelentkezésváltozásbejelentésidegenforgalmiadóbankitöltésiútmutatóbejelentkezés,változás-bejelentésidegenforgalmiadóban
  Bejelentkezés változás bejelentés idegenforgalmi adóban kitöltési útmutató event_available Utolsó frissítés: 2023. január 16.
  794 KB Word dokumentum
  idegenforgalmiadóváltozásbejelentésbejelentkezés,változás-bejelentésidegenforgalmiadóban
  Idegenforgalmi adó változás bejelentés event_available Utolsó frissítés: 2023. január 29.
  341 KB Word dokumentum
 14. Bevásárlóközpontok üzemeltetésének bejelentése ügy dokumentumai:
  bevásárlóközpontüzemeltetésénekkérelmebevásárlóközpontoküzemeltetésénekbejelentése
  Bevásárlóközpont üzemeltetésének kérelme event_available Utolsó frissítés: 2022. február 23.
  121 KB Word dokumentum
 15. Birtokvédelmi eljárás ügy dokumentumai:
  birtokvédelmieljárás2021birtokvédelmieljárás
  Birtokvédelmi eljárás 2021 event_available Utolsó frissítés: 2022. február 15.
  38 KB Word dokumentum
  birtokvédelemnyomtatvány2021birtokvédelmieljárás
  Birtokvédelem nyomtatvány 2021 event_available Utolsó frissítés: 2022. február 15.
  20 KB Word dokumentum
 16. Budapesti közösségi közlekedési bérlettámogatás ügy dokumentumai:
  bkkbérlettámogatáskérelemnyomtatványbudapestiközösségiközlekedésibérlettámogatás
  BKK bérlettámogatás kérelem nyomtatvány event_available Utolsó frissítés: 2023. június 7.
  317 KB Word dokumentum
 17. C, Cs

 18. Címigazolási eljárás ügy dokumentumai:
  címigazolásikérelemcímigazolásieljárás
  Címigazolási kérelem event_available Utolsó frissítés: 2022. május 1.
  14 KB Word dokumentum
 19. Családi fogyasztói közösségre vonatkozó kedvezmény igénybevétele ügy dokumentumai:
  hatoságibizonyítványkérelemcsaládifogyasztóiközösségcsaládifogyasztóiközösségrevonatkozókedvezményigénybevétele
  Hatosági bizonyítvány kérelem családi fogyasztói közösség event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 19.
  25 KB Word dokumentum
 20. Csatlakozás a Józsefváros Kártya programhoz elfogadóhelyként ügy dokumentumai:
  józsefvároskártyaszabályzatcsatlakozásajózsefvároskártyaprogramhozelfogadóhelyként
  Józsefváros Kártya szabályzat event_available Utolsó frissítés: 2022. május 12.
  47 KB Word dokumentum
  józsefvároskártyaászf2022csatlakozásajózsefvároskártyaprogramhozelfogadóhelyként
  Józsefváros Kártya ÁSZF 2022 event_available Utolsó frissítés: 2022. május 12.
  447 KB PDF dokumentum
  regisztrációsűrlapelfogadóhelyeknekcsatlakozásajózsefvároskártyaprogramhozelfogadóhelyként
  Regisztrációs űrlap elfogadóhelyeknek event_available Utolsó frissítés: 2022. július 20.
  74 KB Word dokumentum
  rendeletajózsefvároskártyárólcsatlakozásajózsefvároskártyaprogramhozelfogadóhelyként
  Rendelet a Józsefváros Kártyáról event_available Utolsó frissítés: 2022. július 20.
  49 KB Word dokumentum
 21. E, É

 22. Ebösszeírás 2023 ügy dokumentumai:
  ebösszeíróadatlapebösszeírás2023
  Ebösszeíró adatlap event_available Utolsó frissítés: 2023. március 16.
  45 KB Word dokumentum
  ebösszeíróadatlap-adatvédelmitájékoztatóebösszeírás2023
  Ebösszeíró adatlap - adatvédelmi tájékoztató event_available Utolsó frissítés: 2023. március 16.
  170 KB PDF dokumentum
 23. Építményadó, telekadó ügy dokumentumai:
  meghatalmazásadózókrészéreépítményadó,telekadó
  Meghatalmazás adózók részére event_available Utolsó frissítés: 2022. február 15.
  374 KB Word dokumentum
  adatbejelentésépítményadórólajelű2023építményadó,telekadó
  Adatbejelentés építményadóról A jelű 2023 event_available Utolsó frissítés: 2023. január 29.
  391 KB Word dokumentum
  kitöltésiútmutatóadatbejelentésépítményadórólajelűépítményadó,telekadó
  Kitöltési útmutató adatbejelentés építményadóról A jelű event_available Utolsó frissítés: 2022. április 17.
  359 KB Word dokumentum
  adatbejelentésépítményadórólbjelűépítményadó,telekadó
  Adatbejelentés építményadóról B jelű event_available Utolsó frissítés: 2022. április 17.
  395 KB Word dokumentum
  kitöltésiútmutatóadatbejelentésépítményadórólbjelűépítményadó,telekadó
  Kitöltési útmutató adatbejelentés építményadóról B jelű event_available Utolsó frissítés: 2022. április 17.
  364 KB Word dokumentum
  bevallásazelőrehozotthelyiadórólépítményadó,telekadó
  Bevallás az előrehozott helyi adóról event_available Utolsó frissítés: 2022. április 17.
  357 KB Word dokumentum
  kitöltésiútmutatóadatbejelentéstelekadóról_2023építményadó,telekadó
  Kitöltési útmutató adatbejelentés telekadóról_2023 event_available Utolsó frissítés: 2023. január 18.
  683 KB Word dokumentum
  kitöltésiútmutatoadatbejelentésépítményadóról2023építményadó,telekadó
  Kitöltési útmutato adatbejelentés építményadóról 2023 event_available Utolsó frissítés: 2023. január 18.
  715 KB Word dokumentum
  megállapodásadóvalkapcsolatosjogokrólépítményadó,telekadó
  Megállapodás adóval kapcsolatos jogokról event_available Utolsó frissítés: 2023. január 31.
  359 KB Word dokumentum
 24. Évi egyszeri vásárlási utalvány ügy dokumentumai:
  kérelemrendkívülitelepülésitámogatásmegállapításáhozutalványformájábanéviegyszerivásárlásiutalvány
  Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapításához utalvány formájában event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 24.
  319 KB Word dokumentum
 25. F

 26. Fakivágás kérelmezése ügy dokumentumai:
  engedélykérelemfakivágásrafakivágáskérelmezése
  Engedélykérelem fakivágásra event_available Utolsó frissítés: 2022. február 23.
  43 KB Word dokumentum
  engedélykérelemfakivágásra-közterületfakivágáskérelmezése
  Engedélykérelem fakivágásra - közterület event_available Utolsó frissítés: 2022. április 23.
  42 KB Word dokumentum
 27. Fűtési díjkompenzációs támogatás ügy dokumentumai:
  kérelemfűtésihozzájárulásfűtésidíjkompenzációstámogatás
  Kérelem fűtési hozzájárulás event_available Utolsó frissítés: 2022. február 15.
  321 KB Word dokumentum
 28. Fűtési- és rezsitámogatás ügy dokumentumai:
  fűtésiésrezsitámogatásirántikérelemfűtési-ésrezsitámogatás
  Fűtési és rezsitámogatás iránti kérelem event_available Utolsó frissítés: 2022. szeptember 23.
  137 KB Word dokumentum
 29. G, Gy

 30. Gépjármű- és kerékpárelhelyezési kötelezettség teljesítése ügy dokumentumai:
  kérelemi.területregépjármű-éskerékpárelhelyezésikötelezettségteljesítése
  Kérelem I. területre event_available Utolsó frissítés: 2022. július 29.
  40 KB Word dokumentum
  kérelemii.területregépjármű-éskerékpárelhelyezésikötelezettségteljesítése
  Kérelem II. területre event_available Utolsó frissítés: 2022. július 29.
  35 KB Word dokumentum
 31. Gépjárműadó ügy dokumentumai:
  meghatalmazásadózókrészéregépjárműadó
  Meghatalmazás adózók részére event_available Utolsó frissítés: 2022. február 15.
  374 KB Word dokumentum
 32. Gépjárműkár bejelentése ügy dokumentumai:
  gépjárműkárbejelentésgépjárműkárbejelentése
  Gépjárműkár bejelentés event_available Utolsó frissítés: 2022. március 1.
  858 KB PDF dokumentum
 33. H

 34. Hagyatéki eljárás ügy dokumentumai:
  nyilatkozathagyatékileltárhozhagyatékieljárás
  Nyilatkozat hagyatéki leltárhoz event_available Utolsó frissítés: 2022. július 18.
  30 KB Word dokumentum
 35. Hatósági Bizonyítvány ügy dokumentumai:
  benyújtandódokumentációtartalma-10.melléklethatóságibizonyítvány
  Benyújtandó dokumentáció tartalma - 10. melléklet event_available Utolsó frissítés: 2022. május 30.
  257 KB PDF dokumentum
  településképvédelmirendelethatóságibizonyítvány
  Településképvédelmi rendelet event_available Utolsó frissítés: 2022. május 30.
  2 MB PDF dokumentum
  folyamatábrahatóságibizonyítvány
  Folyamatábra event_available Utolsó frissítés: 2022. május 30.
  141 KB PDF dokumentum
 36. Helyi építési szabályzat módosítása (Csarnok negyed, Corvin negyed, Magdolna negyed, Orczy negyed és Losonci negyed) ügy dokumentumai:
  készmódosítási.ütemhelyiépítésiszabályzatmódosítása(csarnoknegyed,corvinnegyed,magdolnanegyed,orczynegyedéslosoncinegyed)
  KÉSZ módosítás I. ütem event_available Utolsó frissítés: 2022. november 4.
  9 MB PDF dokumentum
 37. Helyi védelem ügy dokumentumai:
  településképvédelmirendelethelyivédelem
  Településkép védelmi rendelet event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  2 MB PDF dokumentum
  védelemmelérintettépítészetiörökségjegyzékehelyivédelem
  Védelemmel érintett építészeti örökség jegyzéke event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  1 MB PDF dokumentum
  akerületiértékviszgálatformanyomtatványahelyivédelem
  A kerületi értékviszgálat formanyomtatványa event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  191 KB PDF dokumentum
 38. I, Í

 39. Idegenforgalmi adó ügy dokumentumai:
  idegenforgalmiadónyilatkozatidegenforgalmiadó
  Idegenforgalmi adó nyilatkozat event_available Utolsó frissítés: 2022. május 8.
  325 KB Word dokumentum
  idegenforgalmiadóbevallásidegenforgalmiadó
  Idegenforgalmi adóbevallás event_available Utolsó frissítés: 2022. május 8.
  375 KB Word dokumentum
  idegenforgalmiadóbevallásönellenőrzésidegenforgalmiadó
  Idegenforgalmi adóbevallás önellenőrzés event_available Utolsó frissítés: 2022. május 8.
  359 KB Word dokumentum
  idegenforgalmiadóváltozásbejelentésidegenforgalmiadó
  Idegenforgalmi adó változás bejelentés event_available Utolsó frissítés: 2022. május 8.
  341 KB Word dokumentum
  informationabouttourismtaxidegenforgalmiadó
  Information about tourism tax event_available Utolsó frissítés: 2022. május 8.
  308 KB Word dokumentum
  meghatalmazásadózókrészéreidegenforgalmiadó
  Meghatalmazás adózók részére event_available Utolsó frissítés: 2022. február 15.
  374 KB Word dokumentum
  idegenforgalmiadókitöltésiútmutatóaspado-035űrlaphozidegenforgalmiadó
  Idegenforgalmi adó kitöltési útmutató ASP ado-035 űrlaphoz event_available Utolsó frissítés: 2023. január 16.
  887 KB Word dokumentum
 40. Integrált Településfejlesztési Stratégia (2020) ügy dokumentumai:
  itsfelülvizsgálatidokumentáció2020.integrálttelepülésfejlesztésistratégia(2020)
  ITS felülvizsgálati dokumentáció 2020. event_available Utolsó frissítés: 2022. május 12.
  4 MB PDF dokumentum
 41. Ipari tevékenység bejelentése ügy dokumentumai:
  adatlapbejelentés-kötelesiparitevékenységreiparitevékenységbejelentése
  Adatlap bejelentés-köteles ipari tevékenységre event_available Utolsó frissítés: 2022. április 18.
  124 KB Word dokumentum
  adategyeztetésabejelentés-kötelesiparitevékenységfolytatásáróliparitevékenységbejelentése
  Adategyeztetés a bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról event_available Utolsó frissítés: 2022. április 18.
  125 KB Word dokumentum
 42. Ipari tevékenység engedélyezése ügy dokumentumai:
  kérelemtelepengedély-kötelesiparitevékenységreiparitevékenységengedélyezése
  Kérelem telepengedély-köteles ipari tevékenységre event_available Utolsó frissítés: 2022. április 18.
  120 KB Word dokumentum
 43. J

 44. Józsefváros Kártya igénylése ügy dokumentumai:
  józsefvároskártyaszabályzatjózsefvároskártyaigénylése
  Józsefváros kártya szabályzat event_available Utolsó frissítés: 2022. május 12.
  47 KB Word dokumentum
  általánosszerződésifeltételekjózsefvároskártyaigénylése
  Általános szerződési feltételek event_available Utolsó frissítés: 2022. május 12.
  447 KB PDF dokumentum
  regisztrációsűrlapelfogadóhelyeknekjózsefvároskártyaigénylése
  Regisztrációs űrlap elfogadóhelyeknek event_available Utolsó frissítés: 2022. július 20.
  74 KB Word dokumentum
  rendeletajózsefvároskártyáróljózsefvároskártyaigénylése
  Rendelet a Józsefváros Kártyáról event_available Utolsó frissítés: 2022. július 20.
  49 KB Word dokumentum
  elfogadóhelyeklistájajózsefvároskártyaigénylése
  Elfogadóhelyek listája event_available Utolsó frissítés: 2023. március 6.
  100 KB Word dokumentum
 45. K

 46. Képviselet és meghatalmazás adóügyekben ügy dokumentumai:
  meghatalmazásadózókrészéreképviseletésmeghatalmazásadóügyekben
  Meghatalmazás adózók részére event_available Utolsó frissítés: 2022. február 15.
  374 KB Word dokumentum
  kitöltésiútmutató-meghatalmazásadóügyekbenképviseletésmeghatalmazásadóügyekben
  Kitöltési útmutató - meghatalmazás adóügyekben event_available Utolsó frissítés: 2023. január 18.
  306 KB Word dokumentum
 47. Kereskedelmi tevékenységek bejelentése ügy dokumentumai:
  kereskedelmitevékenységadatváltozásakereskedelmitevékenységekbejelentése
  Kereskedelmi tevékenység adatváltozása event_available Utolsó frissítés: 2022. február 21.
  125 KB Word dokumentum
  bejelentés-köteleskereskedelmitevékenységbejelentésekereskedelmitevékenységekbejelentése
  Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése event_available Utolsó frissítés: 2023. április 4.
  143 KB Word dokumentum
 48. Közösségi kert kialakítása ügy dokumentumai:
  folyamatábraazügyintézésfolyamatárólközösségikertkialakítása
  Folyamatábra az ügyintézés folyamatáról event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  141 KB PDF dokumentum
  településképvédelmirendeletközösségikertkialakítása
  Településkép védelmi rendelet event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  2 MB PDF dokumentum
  védettépítészetiértékekközösségikertkialakítása
  Védett építészeti értékek event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  1 MB PDF dokumentum
  bejelentésieljáráskérelmeközösségikertkialakítása
  Bejelentési eljárás kérelme event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  369 KB PDF dokumentum
  benyújtandódokumentációtartalmaközösségikertkialakítása
  Benyújtandó dokumentáció tartalma event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  257 KB PDF dokumentum
  kitöltésiútmutatótelepülésképiközösségikertkialakítása
  Kitöltési útmutató településképi event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  7 MB PDF dokumentum
  településképiarculatikézikönyvközösségikertkialakítása
  Településképi arculati kézikönyv event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  13 MB PDF dokumentum
 49. Köztemetéssel kapcsolatos ügyek ügy dokumentumai:
  nyilatkozaturnakiadásáhozköztemetésselkapcsolatosügyek
  Nyilatkozat urna kiadásához event_available Utolsó frissítés: 2022. február 15.
  37 KB Word dokumentum
  köztemetéskérelemköztemetésselkapcsolatosügyek
  Köztemetés kérelem event_available Utolsó frissítés: 2022. február 15.
  36 KB Word dokumentum
 50. Közterület-használat kérelmezés ügy dokumentumai:
  i.kérelemközterülethasználatáhozközterület-használatkérelmezés
  I. Kérelem közterület használatához event_available Utolsó frissítés: 2023. június 3.
  51 KB Word dokumentum
  ii.bejelentőlap-veszélytelenítésimunkavégzéshezközterület-használatkérelmezés
  II. Bejelentőlap - VESZÉLYTELENÍTÉSI MUNKAVÉGZÉSHEZ event_available Utolsó frissítés: 2023. június 3.
  46 KB Word dokumentum
  iii.bejelentőlap-magánszemélyekrészérekonténerelhelyezéséhezközterület-használatkérelmezés
  III. Bejelentőlap - MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KONTÉNER ELHELYEZÉSÉHEZ event_available Utolsó frissítés: 2023. június 3.
  46 KB Word dokumentum
  iv.bejelentőlap-politikai,civil,szociálistevékenységhezkapcsolódóanközterület-használatkérelmezés
  IV. Bejelentőlap - POLITIKAI, CIVIL, SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓAN event_available Utolsó frissítés: 2023. június 3.
  50 KB Word dokumentum
  v.társasházkérelmevisszaigényléshezközterület-használatkérelmezés
  V. Társasház kérelme visszaigényléshez event_available Utolsó frissítés: 2023. június 3.
  14 KB Word dokumentum
  vi.tájékoztatófilmforgatásrólközterület-használatkérelmezés
  VI. TÁJÉKOZTATÓ FILMFORGATÁSRÓL event_available Utolsó frissítés: 2023. június 3.
  19 KB Word dokumentum
  vii.bejelentőlap-magánszemélyekrészéreköltözéscéljábólközterület-használatkérelmezés
  VII. Bejelentőlap - MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE KÖLTÖZÉS CÉLJÁBÓL event_available Utolsó frissítés: 2023. június 5.
  45 KB Word dokumentum
  viii.tájékoztatóközterületirendezvényrőlközterület-használatkérelmezés
  VIII. TÁJÉKOZTATÓ KÖZTERÜLETI RENDEZVÉNYRŐL event_available Utolsó frissítés: 2023. június 3.
  19 KB Word dokumentum
  ix.parkolókm2meghatározásaközterület-használatkérelmezés
  IX. parkolók m2 meghatározása event_available Utolsó frissítés: 2023. június 3.
  240 KB PDF dokumentum
 51. L

 52. Lakás megsemmisülése, lakhatatlanná válása, életveszély miatti kiürítés esetére szóló támogatás ügy dokumentumai:
  lakásmegsemmisülésrendkívülitelepülésitámogatáslakásmegsemmisülése,lakhatatlannáválása,életveszélymiattikiürítésesetéreszólótámogatás
  Lakásmegsemmisülés rendkívüli települési támogatás event_available Utolsó frissítés: 2022. február 15.
  127 KB Word dokumentum
 53. Lakcímrendezési (fiktiválási) ügyek ügy dokumentumai:
  lakcímrendezésirántikérelemlakcímrendezési(fiktiválási)ügyek
  Lakcímrendezés iránti kérelem event_available Utolsó frissítés: 2022. május 1.
  22 KB Word dokumentum
 54. Létfenntartási gonddal küzdő személyek támogatása (rendkívüli települési támogatás) ügy dokumentumai:
  rendkívülitelepülésitámogatásirántikérelem-utalvány,készpénz,lakhatásikiadásoklétfenntartásigonddalküzdőszemélyektámogatása(rendkívülitelepülésitámogatás)
  Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem - utalvány, készpénz, lakhatási kiadások event_available Utolsó frissítés: 2022. augusztus 31.
  318 KB Word dokumentum
 55. M

 56. Magánszemély kommunális adója ügy dokumentumai:
  meghatalmazásadózókrészéremagánszemélykommunálisadója
  Meghatalmazás adózók részére event_available Utolsó frissítés: 2022. február 15.
  374 KB Word dokumentum
  megállapodásadóvalkapcsolatosjogokrólmagánszemélykommunálisadója
  Megállapodás adóval kapcsolatos jogokról event_available Utolsó frissítés: 2022. április 17.
  359 KB Word dokumentum
  adatbejelentésamagánszemélykommunálisadójáról_2023magánszemélykommunálisadója
  Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról_2023 event_available Utolsó frissítés: 2023. január 29.
  380 KB Word dokumentum
  kitöltésiútmutatókommunálisadó_2023magánszemélykommunálisadója
  Kitöltési útmutató kommunális adó_2023 event_available Utolsó frissítés: 2023. január 18.
  653 KB Word dokumentum
 57. Méltányosság: fizetési könnyítés, részletfizetés, mérséklés ügy dokumentumai:
  méltányosságikérelemmagánszemelyékrészére-részletfizetésméltányosság:fizetésikönnyítés,részletfizetés,mérséklés
  Méltányossági kérelem magánszemelyék részére - részletfizetés event_available Utolsó frissítés: 2022. július 30.
  414 KB Word dokumentum
  méltányosságikérelemmagánszemélyekrészére-mérséklésméltányosság:fizetésikönnyítés,részletfizetés,mérséklés
  Méltányossági kérelem magánszemélyek részére - mérséklés event_available Utolsó frissítés: 2022. július 30.
  407 KB Word dokumentum
 58. Műalkotás, emléktábla állítása ügy dokumentumai:
  adatlapműalkotás,emléktáblaállítása
  Adatlap event_available Utolsó frissítés: 2023. január 27.
  16 KB Word dokumentum
  műalkotás,emléktáblaelhelyezésénekútmutatója_részletesműalkotás,emléktáblaállítása
  Műalkotás, emléktábla elhelyezésének útmutatója_részletes event_available Utolsó frissítés: 2023. január 27.
  631 KB PDF dokumentum
 59. Munkakezdési, burkolatbontási kérelem ügy dokumentumai:
  munkakezdésihozzájárulásikérelemmunkakezdési,burkolatbontásikérelem
  Munkakezdési hozzájárulási kérelem event_available Utolsó frissítés: 2023. február 20.
  65 KB Word dokumentum
 60. N, Ny

 61. Nem üzleti célú szálláshelyek (üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház, kulcsosház, valamint pihenőház) bejelentése ügy dokumentumai:
  kérelemnemüzleticélúszálláshelynyilvántartásbavételéheznemüzleticélúszálláshelyek(üdülő,gyermek-ésifjúságitábor,turistaház,kulcsosház,valamintpihenőház)bejelentése
  Kérelem nem üzleti célú szálláshely nyilvántartásba vételéhez event_available Utolsó frissítés: 2022. február 23.
  134 KB Word dokumentum
 62. O

 63. Oltási támogatás ügy dokumentumai:
  kérelemoltásitámogatásoltásitámogatás
  Kérelem oltási támogatás event_available Utolsó frissítés: 2022. február 15.
  314 KB Word dokumentum
 64. P

 65. PALOTAKÉSZ-módosítás partnerségi egyeztetése ügy dokumentumai:
  palotakészmódosításapalotakész-módosításpartnerségiegyeztetése
  Palotakész módosítása event_available Utolsó frissítés: 2022. augusztus 24.
  4 MB PDF dokumentum
  véleményekösszefoglalótáblázatapalotakész-módosításpartnerségiegyeztetése
  Vélemények összefoglaló táblázata event_available Utolsó frissítés: 2022. november 3.
  464 KB PDF dokumentum
  bizottságidöntésvéleményekrőlpalotakész-módosításpartnerségiegyeztetése
  Bizottsági döntés véleményekről event_available Utolsó frissítés: 2022. november 3.
  761 KB PDF dokumentum
 66. Piacok, vásárok engedélyezése ügy dokumentumai:
  kérelempiacok,vásárokengedélyezésérepiacok,vásárokengedélyezése
  Kérelem piacok, vásárok engedélyezésére event_available Utolsó frissítés: 2022. február 23.
  121 KB Word dokumentum
  kérelemhelyitermelőipiacpiacok,vásárokengedélyezése
  Kérelem helyi termelői piac event_available Utolsó frissítés: 2022. február 23.
  120 KB Word dokumentum
 67. R

 68. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény ügy dokumentumai:
  rendszeresgyermekvédelmikedvezményrendszeresgyermekvédelmikedvezmény
  Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény event_available Utolsó frissítés: 2022. február 15.
  96 KB Word dokumentum
 69. S, Sz

 70. Szénmonoxid érzékelő ügy dokumentumai:
  kérelemszénmonoxidérzékelőszénmonoxidérzékelő
  Kérelem szénmonoxid érzékelő event_available Utolsó frissítés: 2022. február 15.
  301 KB Word dokumentum
 71. Születési támogatás ügy dokumentumai:
  születésitámogatáskérelemszületésitámogatás
  Születési támogatás kérelem event_available Utolsó frissítés: 2023. január 20.
  135 KB Word dokumentum
 72. Szünidei gyermekétkeztetés ügy dokumentumai:
  nyilatkozatszünideiétkeztetéshezszünideigyermekétkeztetés
  Nyilatkozat szünidei étkeztetéshez event_available Utolsó frissítés: 2022. február 15.
  21 KB Word dokumentum
 73. T, Ty

 74. Támogatás bűncselekmény áldozatainak ügy dokumentumai:
  rendkívülitelepülésitámogatásbűncselekménytámogatásbűncselekményáldozatainak
  Rendkívüli települési támogatás bűncselekmény event_available Utolsó frissítés: 2022. február 15.
  134 KB Word dokumentum
 75. Támogatás gyógyszerkiadás viseléséhez ügy dokumentumai:
  településitámogatásgyógyszerkiadásokratámogatásgyógyszerkiadásviseléséhez
  Települési támogatás gyógyszer kiadásokra event_available Utolsó frissítés: 2022. február 15.
  319 KB Word dokumentum
 76. Településképi bejelentési eljárás ügy dokumentumai:
  folyamatábraazügyintézésfolyamatáróltelepülésképibejelentésieljárás
  Folyamatábra az ügyintézés folyamatáról event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  141 KB PDF dokumentum
  településképvédelmirendelettelepülésképibejelentésieljárás
  Településkép védelmi rendelet event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  2 MB PDF dokumentum
  védettépítészetiértékektelepülésképibejelentésieljárás
  Védett építészeti értékek event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  1 MB PDF dokumentum
  bejelentésieljáráskérelmetelepülésképibejelentésieljárás
  Bejelentési eljárás kérelme event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  369 KB PDF dokumentum
  benyújtandódokumentációtartalmatelepülésképibejelentésieljárás
  Benyújtandó dokumentáció tartalma event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  257 KB PDF dokumentum
  kitöltésiútmutatótelepülésképieljárásokhoztelepülésképibejelentésieljárás
  Kitöltési útmutató településképi eljárásokhoz event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  7 MB PDF dokumentum
  településképiarculatikézikönyvtelepülésképibejelentésieljárás
  Településképi arculati kézikönyv event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  13 MB PDF dokumentum
  atelepülésképivéleményezésieljárásmegindításáhozbeadandóépítészeti-műszakidokumentációminimálistartalmatelepülésképibejelentésieljárás
  A településképi véleményezési eljárás megindításához beadandó építészeti-műszaki dokumentáció minimális tartalma event_available Utolsó frissítés: 2022. július 8.
  193 KB PDF dokumentum
 77. Településképi konzultáció ügy dokumentumai:
  folyamatábraazügyintézésfolyamatáróltelepülésképikonzultáció
  Folyamatábra az ügyintézés folyamatáról event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  141 KB PDF dokumentum
  településképvédelmirendelettelepülésképikonzultáció
  Településkép védelmi rendelet event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  2 MB PDF dokumentum
  védettépítészetiértékektelepülésképikonzultáció
  Védett építészeti értékek event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  1 MB PDF dokumentum
  településképikonzultáciokérelmetelepülésképikonzultáció
  Településképi konzultácio kérelme event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  188 KB PDF dokumentum
  településképiarculatikézikönyvtelepülésképikonzultáció
  Településképi arculati kézikönyv event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  13 MB PDF dokumentum
 78. Településképi rendelet módosítása (2023) ügy dokumentumai:
  hatályosésmódosítottrendeletösszehasonlítótáblázattelepülésképirendeletmódosítása(2023)
  Hatályos és módosított rendelet összehasonlító táblázat event_available Utolsó frissítés: 2023. május 4.
  63 KB Word dokumentum
 79. Településképi véleményezési eljárás ügy dokumentumai:
  folyamatábraazügyintézésfolyamatáhoztelepülésképivéleményezésieljárás
  Folyamatábra az ügyintézés folyamatához event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  141 KB PDF dokumentum
  településképvédelmirendelettelepülésképivéleményezésieljárás
  Településkép védelmi rendelet event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  2 MB PDF dokumentum
  védettépítészetiértékektelepülésképivéleményezésieljárás
  Védett építészeti értékek event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  1 MB PDF dokumentum
  benyújtandódokumentációtartalmatelepülésképivéleményezésieljárás
  Benyújtandó dokumentáció tartalma event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  257 KB PDF dokumentum
  kitöltésiútmutatótelepülésképieljárásokhoztelepülésképivéleményezésieljárás
  Kitöltési útmutató településképi eljárásokhoz event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  7 MB PDF dokumentum
  véleményezésieljáráskérelmetelepülésképivéleményezésieljárás
  Véleményezési eljárás kérelme event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  191 KB PDF dokumentum
  településképiarculatikézikönyvtelepülésképivéleményezésieljárás
  Településképi arculati kézikönyv event_available Utolsó frissítés: 2022. május 9.
  13 MB PDF dokumentum
  atelepülésképivéleményezésieljárásmegindításáhozbeadandóépítészeti-műszakidokumentációminimálistartalmatelepülésképivéleményezésieljárás
  A településképi véleményezési eljárás megindításához beadandó építészeti-műszaki dokumentáció minimális tartalma event_available Utolsó frissítés: 2022. július 8.
  193 KB PDF dokumentum
 80. Temetési támogatás ügy dokumentumai:
  rendkívülitelepülésitámogatásirántikérelem-temetésiköltségektemetésitámogatás
  Rendkívüli települési támogatás iránti kérelem - temetési költségek event_available Utolsó frissítés: 2022. augusztus 31.
  315 KB Word dokumentum
 81. Térfigyelő kamerák ügy dokumentumai:
  kerületikameráklistájatérfigyelőkamerák
  Kerületi kamerák listája event_available Utolsó frissítés: 2022. május 25.
  22 KB Excel táblázat
 82. U,Ú,Ü,Ű

 83. Új településképi rendelet és Településképi Arculati Kézikönyv (2022) ügy dokumentumai:
  elfogadotttelepülésképiarculatikézikönyv(2022)újtelepülésképirendeletéstelepülésképiarculatikézikönyv(2022)
  Elfogadott Településképi Arculati Kézikönyv (2022) event_available Utolsó frissítés: 2022. május 12.
  13 MB PDF dokumentum
  elfogadotttelepülésképvédelmirendelet(hatályos2022márc.1-jétől)újtelepülésképirendeletéstelepülésképiarculatikézikönyv(2022)
  Elfogadott Településkép védelmi rendelet (hatályos 2022 márc. 1-jétől) event_available Utolsó frissítés: 2022. május 12.
  23 MB PDF dokumentum
 84. Üzletek éjszakai nyitva tartásának engedélyezése ügy dokumentumai:
  kéreleméjszakainyitvatartásengedélyezéséreüzletekéjszakainyitvatartásánakengedélyezése
  Kérelem éjszakai nyitvatartás engedélyezésére event_available Utolsó frissítés: 2022. február 23.
  115 KB Word dokumentum
 85. Üzleti célú szálláshelyek bejelentése ügy dokumentumai:
  szálláshelymegszüntetésénekbejelentéseüzleticélúszálláshelyekbejelentése
  Szálláshely megszüntetésének bejelentése event_available Utolsó frissítés: 2022. február 23.
  118 KB Word dokumentum
  szálláshelyvendégforgalombejelentéseüzleticélúszálláshelyekbejelentése
  Szálláshely vendégforgalom bejelentése event_available Utolsó frissítés: 2022. február 23.
  119 KB Word dokumentum
  adatváltozásbejelentéseszálláshelyüzemeltetésüzleticélúszálláshelyekbejelentése
  Adatváltozás bejelentése szálláshely üzemeltetés event_available Utolsó frissítés: 2022. február 23.
  115 KB Word dokumentum
  szálláshelyüzemeltetésbejelentéseüzleticélúszálláshelyekbejelentése
  Szálláshely üzemeltetés bejelentése event_available Utolsó frissítés: 2022. február 23.
  120 KB Word dokumentum
 86. Üzletköteles kereskedelmi tevékenységek engedélyezése (működési engedély) ügy dokumentumai:
  működésiengedélyirántikérelemadatlapüzletköteleskereskedelmitevékenységekengedélyezése(működésiengedély)
  Működési engedély iránti kérelem adatlap event_available Utolsó frissítés: 2022. február 21.
  124 KB Word dokumentum
 87. V

 88. Védett építészeti értékek Józsefvárosban ügy dokumentumai:
  védettépítészetiértékekvédettépítészetiértékekjózsefvárosban
  Védett építészeti értékek event_available Utolsó frissítés: 2023. május 2.
  1 MB PDF dokumentum
 89. Végrehajtási eljárás ügy dokumentumai:
  meghatalmazásadózókrészérevégrehajtásieljárás
  Meghatalmazás adózók részére event_available Utolsó frissítés: 2022. február 15.
  374 KB Word dokumentum
 90. Visszafizetés filmforgatási tevékenységgel érintett társasházak részére ügy dokumentumai:
  társasház_kérelme_visszaigényléshezvisszafizetésfilmforgatásitevékenységgelérintetttársasházakrészére
  Társasház_kérelme_visszaigényléshez event_available Utolsó frissítés: 2023. április 14.
  14 KB Word dokumentum
 91. Z, Zs

 92. Zajkibocsátási határérték megállapítása ügy dokumentumai:
  kérelemzajkibocsátásihatértértékmegállapításárazajkibocsátásihatárértékmegállapítása
  Kérelem zajkibocsátási hatértérték megállapítására event_available Utolsó frissítés: 2022. február 23.
  54 KB Word dokumentum
 93. Zenés, táncos rendezvények engedélyezése ügy dokumentumai:
  kérelemzenés,táncosrendezvénytartásárazenés,táncosrendezvényekengedélyezése
  Kérelem zenés, táncos rendezvény tartására event_available Utolsó frissítés: 2022. február 23.
  128 KB Word dokumentum

Weboldalainkon sütiket és egyéb internetes technológiákat használunk azért, hogy jobbá tegyük a böngészési élményt. Kérjük, hogy olvassa és fogadja el adatvédelmi tájékoztatónkat.!