Bursa Hungarica ösztöndíj

event_available Utolsó frissítés:

Ösztöndíj egyetemre készülő középiskolásoknak és egyetemistáknak.

Évi egyszeri vásárlási utalvány

event_available Utolsó frissítés:

Egy évben egy alkalommal 10.000 forint értékben vásárlási utalványt igényelhető függetlenül a korábbi rendkívüli települési támogatás kérelmektől.

Családi fogyasztói közösségre vonatkozó kedvezmény igénybevétele

event_available Utolsó frissítés:

A családi fogyasztói közösségre vonatkozó kedvezmény igénybevételéhez a hatósági bizonyítványt az önkormányzat állítja ki.

PALOTAKÉSZ-módosítás partnerségi egyeztetése

event_available Utolsó frissítés:

A Palotanegyed Helyi Építési Szabályzatának módosítása a Puskin utca – Trefort utca – Szentkirályi utca – Rákóczi út által határol tömbre vonatkozóan.

Méltányosság: fizetési könnyítés, részletfizetés, mérséklés

event_available Utolsó frissítés:

Fizetési kedvezményre irányuló kérelem beadása fizetési könnyítésre vagy adómérséklésre.

Adóhatósági ellenőrzés (adóellenőrzés) során tett nyilatkozat, iratpótlás, észrevétel, kifogás, kérelem, igazolási kérelem

event_available Utolsó frissítés:

Az ELLUGY nyomtatvány segítségével az adózó elektronikus úton küldheti be az eljárás során benyújtandó dokumentumokat (pl.: meghatalmazást, nyilatkozatot, iratanyagot, észrevételt, kifogást stb.).

Bejelentkezés, változás-bejelentés idegenforgalmi adóban

event_available Utolsó frissítés:

Az adókötelezettség keletkezését a tevékenység megkezdésétől számított 15 napon belül be kell jelenteni az önkormányzati adóhatóságnál.

Adategyeztetés Önkormányzati adóügyekben

event_available Utolsó frissítés:

Az adóügyi nyilvántartásban szereplő adózó adatainak egyeztetése, illetve a nyilvántartásban szereplő adózó törvényes képviselője, meghatalmazottja adatainak egyeztetése.

Adófolyószámla ügyek

event_available Utolsó frissítés:

Az adózó rendelkezhet a folyószámláján keletkezett túlfizetés, adójóváírás visszafizetésről, vagy átvezetésről.

Hatósági Bizonyítvány

event_available Utolsó frissítés:

Ha egy építmény rendeltetésében változás történik vagy a rendeltetési egységek száma változik, azt be kell jelenteni az önkormányzat felé.

Közérdekű bejelentések és panaszok

event_available Utolsó frissítés:

Közérdekű bejelentése vagy panasza van? Így tehet bejelentést.

Térfigyelő kamerák

event_available Utolsó frissítés:

Szabályozási terv

event_available Utolsó frissítés:

Szoborrendelet társadalmi egyeztetése

event_available Utolsó frissítés:

Integrált Településfejlesztési Stratégia (2020)

event_available Utolsó frissítés:

Helyi védelem

event_available Utolsó frissítés:

A helyi védelem alá helyezést vagy annak megszüntetését bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kezdeményezheti.

Településképi konzultáció

event_available Utolsó frissítés:

Az önkormányzat tájékoztatást ad és szakmai konzultációt biztosít a településképi követelményekről és javaslatot tehet a településképi követelmények érvényesítésének módjára.

Közösségi kert kialakítása

event_available Utolsó frissítés:

A közösségi kertek három dolgot egyesítenek magukban: zöld felületeket a város kellős közepén; saját zöldséget, gyümölcsöt és fűszereket az asztalunkra; és lehetőséget arra, hogy tartalmas időt töltsünk el szomszédainkkal.

Önkormányzati helyiségek bérlése

event_available Utolsó frissítés:

Itt talál információt arról, hogy hol intézheti ügyeit, ha a Józsefvárosi Önkormányzattól bérel helyiséget.

Önkormányzati lakások bérlése

event_available Utolsó frissítés:

Itt talál információt arról, hogy hol intézheti ügyeit, ha a Józsefvárosi Önkormányzattól bérel lakást.

Gépjármű- és kerékpárelhelyezési kötelezettség teljesítése

event_available Utolsó frissítés:

Ha az építtetőnek gépjármű- és kerékpárelhelyezési kötelezettsége keletkezik, lehetősége van, hogy kötelezettségét pénzben megváltsa vagy saját tulajdonú egyéb parkolóban, vagy bérleti szerződéssel teljesíthesse azt.

Csatlakozás a Józsefváros Kártya programhoz elfogadóhelyként

event_available Utolsó frissítés:

Itt talál arról információt, hogy hogyan tud üzletével, vállalkozásával csatlakozni a Józsefváros Kártya programhoz.

Lakcímrendezési (fiktiválási) ügyek

event_available Utolsó frissítés:

Ha a lakás tulajdonosa vagy bérlője észleli, hogy lakásában olyan személy van bejelentve, aki ténylegesen nem lakik ott, lakcímrendezési eljárást indíthat.

Címigazolási eljárás

event_available Utolsó frissítés:

Az ingatlan címének igazolása vagy az iratokon helytelenül, ellentmondásosan feltüntetett címek javítása (jellemzően lakcím igazolvány kiadása, pénzintézetnél hiteligénylés céljából).

Címelemek- és cím képzése

event_available Utolsó frissítés:

Cím képzésére új ingatlan használatbavételi engedélyének kiadását követően vagy a már használatban lévő ingatlanban új cím képzése-, módosítása-, cím rendezése miatt van szükség.

Gyámnevezés és gyámságból való kizárás

event_available Utolsó frissítés:

A jegyző hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy kit lehet kinevezni a gyámnak vagy kizárni a gyámságból a szülő kérelme alapján.

Hozzájárulás a kiskorú gyermeknek az apaság megállapítása iránti perben az anya pertársaként való részvételéhez

event_available Utolsó frissítés:

A kiskorú gyermek az apasági perben a gyámhatóság hozzájárulásával az anya pertársaként vehet részt.

Az ismeretlen szülőktől származó gyermek és a képzelt szülők adatainak megállapítása

event_available Utolsó frissítés:

Lehetőség van arra, hogy az apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek születési anyakönyvi bejegyzésébe a gyermek apjaként képzelt személyt jegyezzenek be.

A gyermek családi és utónevének megállapítása

event_available Utolsó frissítés:

A jegyző állapítja meg a gyermek nevét, ha a szülők a gyermek nevének meghatározásával kapcsolatos megállapodásukat nem jelentik be időben vagy a gyermek mindkét szülője ismeretlen.

 

 

Az anya tájékoztatása a családi jogállás rendezéséről

event_available Utolsó frissítés:

Az apa adatai nélkül anyakönyvezett gyermek születése esetén a jegyző tájékoztatja az anyát arról, hogy a gyermek családi jogállása milyen módon rendezhető.

Közbiztonság és közrend panaszbejelentések

event_available Utolsó frissítés:

A közterületek rendjének vagy tisztaságának megsértése esetén panasz, bejelentést tehet a kerületi közterület-felügyelethez.

Kerékbilincselés

event_available Utolsó frissítés:

Itt talál információt arról, hogy mi a teendője, ha gépjárművére kerékbilincset rakott a közterület-felügyelet.

Parkolási lehetőségek mozgássérült embereknek

event_available Utolsó frissítés:

Mozgássérült emberek számára lehetőség van kedvezményes parkoló bérlésre önkormányzati ingatlanon, a parkolási díj elengedésére vagy mozgássérülteknek fenntartott parkolóhely kialakítására közterületen.

Parkolási engedély kerületi lakosoknak, gazdálkodóknak

event_available Utolsó frissítés:

A kerületiek kedvezményes vagy ingyenes várakozási engedélyt igényelhetnek a Józsefvárosi Gazdálkodási Központon keresztül.

Gépjárműkár bejelentése

event_available Utolsó frissítés:

Ha egy gépjárműben a Józsefvárosi Önkormányzat kezelésében és üzemeltetésében lévő úthálózaton úthiba miatt keletkezett kár, azt öt napon belül kell bejelenteni.

Építkezés hétvégi vagy éjszakai munkavégzés engedélyezése

event_available Utolsó frissítés:

A pihenőnapon vagy éjszakai időszakban történő munkavégzéshez részletes indoklással alátámasztott kérelmet kell benyújtani.

Állattartás, állatvédelem

event_available Utolsó frissítés:

Szabálytalan állattartás vagy állatkínzás gyanúja esetén panaszt lehet benyújtani a jegyzőhöz.

Társasházak törvényességi felügyeleti eljárása

event_available Utolsó frissítés:

A törvényességi felügyeleti eljárás megindítására a társasház címe szerint illetékes jegyző jogosult.

Fakivágás kérelmezése

event_available Utolsó frissítés:

Józsefvárosban fás szárú növényt kivágni csak indokolt esetben, engedély alapján és  pótlási kötelezettséggel  szabad.

Közösségi együttélés szabályainak megsértése

event_available Utolsó frissítés:

A lakhatás nyugalmát, a lakóépület rendjét zavaró cselekmények esetén hivatalból és lakossági bejelentésre is indulhat eljárás.

Közterület-használat kérelmezés

event_available Utolsó frissítés:

A Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek (úttest, járda, parkolósáv, terek), rendeltetéstől eltérő használata kizárólag akkor lehetséges, ha kérelmet nyújt be az önkormányzat felé.

Zajterhelési határérték túllépés engedélyezése

event_available Utolsó frissítés:

Az az üzemeltető, aki tevékenysége során környezeti zajt idéz elő köteles kérni a zajkibocsátási határérték megállapítását.

Zajkibocsátási határérték megállapítása

event_available Utolsó frissítés:

A jegyző a zajterhelési határértékek betartása alól egyes építési időszakokra, valamint az építkezés közben előforduló, előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó építőipari tevékenységekre felmentést adhat.

A 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű, autóbusz székhelyének, telephelyének bejegyzése

event_available Utolsó frissítés:

A járművek tényleges tárolási helyéül szolgáló telephely bejegyzését külön kérelmezni kell.

Üzletek éjszakai nyitva tartásának engedélyezése

event_available Utolsó frissítés:

Az üzletek 22.00 és 06.00 óra között, ezen kategórián belül a vendéglátó üzletek 24.00 és 06.00 óra között nem tarthatnak nyitva. Az éjszakai nyitvatartási engedély iránti kérelmet a jegyzőnél kell benyújtani.

Zenés, táncos rendezvények engedélyezése

event_available Utolsó frissítés:

Zenés, táncos rendezvény csak rendezvénytartási engedély birtokában tartható.

Piacok, vásárok engedélyezése

event_available Utolsó frissítés:

Vásár vagy piac üzemeltetését a kerületi önkormányzat jegyzője engedélyezheti.

Bevásárlóközpontok üzemeltetésének bejelentése

event_available Utolsó frissítés:

A fenntartónak be kell jelentenie, ha bevásárlóközpontot szeretne üzemeltetni.

Üzleti célú szálláshelyek bejelentése

event_available Utolsó frissítés:

Bejelentés köteles a szálloda, panzió, kemping, üdülő-háztelep, közösségi szálláshely vagy egyéb szálláshely (pl. Airbnb).

Ipari tevékenység engedélyezése

event_available Utolsó frissítés:

Annak, aki ipari tevékenység folytat, ezt a tevékenység megkezdése előtt engedélyeztetnie kell a kerületi önkormányzat jegyzőjénél.

Ipari tevékenység bejelentése

event_available Utolsó frissítés:

Annak, aki ipari tevékenységet folytat, ezt be kell jelenteni a kerületi önkormányzat jegyzőjénél.

Üzletköteles kereskedelmi tevékenységek engedélyezése (működési engedély)

event_available Utolsó frissítés:

Ha olyan terméket forgalmaz, amelyet kizárólag üzletben lehet forgalmazni, akkor ehhez a jegyzőnél kell benyújtani működési engedélyt iránti kérelmet.

Kereskedelmi tevékenységek bejelentése

event_available Utolsó frissítés:

Azokat a kereskedelmi tevékenységeket, amelyek nem engedélykötelesek, be kell jelenteni a kereskedő székhelye vagy a tevékenység helye szerinti település vagy kerület jegyzőjénél – hogy melyiket, hol kell bejelenteni, arról kérjük, olvassa el a tájékoztatót.

Címerhasználati engedélyek

event_available Utolsó frissítés:

Ha szeretné használni a Józsefvárosi Önkormányzat címerét, zászlaját vagy lobogóját, ehhez kérelmet kell benyújtania.

Józsefváros Kártya igénylése

event_available Utolsó frissítés:

Itt talál információt arról, hogyan tudja igényelni a Józsefváros Kártyát és hogyan tud panaszt vagy bejelentést tenni az elfogadóhelyekkel kapcsolatban.

Talált tárgyak

event_available Utolsó frissítés:

A talált tárgyat a találó köteles nyolc napon belül  a kerületi jegyzőnek beszolgáltatni.

Hagyatéki eljárás

event_available Utolsó frissítés:

A hagyatéki eljárás célja, feladata: a belföldön maradt hagyaték leltározása, a közjegyzői hagyaték átadás céljából.

Birtokvédelmi eljárás

event_available Utolsó frissítés:

Ha valakit a birtokától jogalap nélkül megfosztanak vagy birtoklásában jogalap nélkül háborítják, akkor birtokvédelem illeti meg.

Köztemetéssel kapcsolatos ügyek

event_available Utolsó frissítés:

Köztemetést olyan esetben rendelnek el, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

Fűtési- és rezsitámogatás

event_available Utolsó frissítés:

A rendkívüli települési támogatásnak ezt a formáját október elejétől március végéig lehet kapni. A támogatás összege havi 6.000 Ft.

Támogatás hátralék kiegyenlítéséhez

event_available Utolsó frissítés:

Hátralékkiegyenlítő támogatást az igényelhet, aki önkormányzati lakás bérlője vagy használója.

Támogatás hátralék kezeléséhez

event_available Utolsó frissítés:

Hátralékkezelési támogatást akkor lehet igényelni, ha a kérelmező háztartásában legalább 2 hónapja nem befizetett lakhatáshoz kapcsolódó hátralék keletkezett és a kérelmező együttműködik a családsegítő központtal vagy gyermekjóléti szolgálattal.

Támogatás gyógyszerkiadás viseléséhez

event_available Utolsó frissítés:

Kerületi gyógyszertámogatást az igényelhet, akinek a közgyógyellátás iránti kérelmét elutasította a Kormányhivatal.

Támogatás bűncselekmény áldozatainak

event_available Utolsó frissítés:

A rendkívüli települési támogatásnak ezt a formáját az igényelheti, aki bűncselekmény vagy szabálysértés áldozata lett és a családban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem 1-2 fős család esetén nem haladja meg a 128.250.-Ft-ot, 3 vagy több fős család esetén nem haladja meg a 114.000.-Ft-ot.

Születési támogatás

event_available Utolsó frissítés:

Születési támogatást (15.000 forint) az kaphat, aki újszülött gyermekét saját háztartásában neveli és a családban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem legfeljebb 128.250 forint.

Szénmonoxid érzékelő

event_available Utolsó frissítés:

Szénmonoxid érzékelőt az igényelhet, aki otthonában kéménybe kötött cirkót, vízmelegítőt, bojlert vagy kazánt üzemeltet és a családjában az egy főre jutó havi jövedelem legfeljebb 85.500 forint.

 

Első osztályosok támogatása

event_available Utolsó frissítés:

A támogatás tárgyév december 31. napjáig beváltható 5000 forint értékű vásárlási utalvány, amit az Önkormányzat által meghatározott Józsefváros kártya elfogadó helyeken lehet beváltani.

Szünidei gyermekétkeztetés

event_available Utolsó frissítés:

Az étkeztetést az igényelheti, akinek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez kapcsolódóan hátrányos helyzet vagy halmozottan hátrányos helyzet is megállapításra került.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

event_available Utolsó frissítés:

Az igényelheti, aki a családjában gyermeket nevel, ideértve a nagykorú gyermeket is akkor, ha nappali tagozatos tanuló és családjában az egy főre jutó havi jövedelem legfeljebb legfeljebb 51.300 forint.

 

Oltási támogatás

event_available Utolsó frissítés:

Oltási támogatást az igényelhet, aki legfeljebb 14 éves gyermekét saját háztartásában neveli és a családban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem legfeljebb 99.750 forint.

Létfenntartási gonddal küzdő személyek támogatása (rendkívüli települési támogatás)

event_available Utolsó frissítés:

A rendkívüli települési támogatásnak ezt a formáját az igényelheti, akinek a létfenntartása időszakosan vagy tartósan veszélyeztetett és a családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem egy-két fős család esetén nem haladja meg a 128.250.-Ft-ot, három vagy több fős család esetén nem haladja meg a 114.000.-Ft-ot.

Lakás megsemmisülése, lakhatatlanná válása, életveszély miatti kiürítés esetére szóló támogatás

event_available Utolsó frissítés:

Akkor lehet igényelni, ha a lakás, ahol a kérelmező életvitelszerűen lakik megsemmisült vagy lakhatatlanná vált, vagy életveszély miatt a hatóság elrendelte a kiürítését.

Temetési támogatás

event_available Utolsó frissítés:

A rendkívüli települési támogatásnak ezt a formáját akkor lehet igényelni, ha a kérelmező vagy családja létfenntartását veszélyeztetik a temetés költségei, vagy a kérelmező az eltemettetésre nem volt köteles és a családban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem legfeljebb 1-2 fős család esetén nem haladja meg a 128.250.-Ft-ot, 3 vagy több fős család esetén nem haladja meg a 114.000.-Ft-ot.

Fűtési díjkompenzációs támogatás

event_available Utolsó frissítés:

Fűtési díjkompenzációs támogatás igényelhető, ha a fűtési szezonban gázvezeték felújítás miatt szünetel a gázszolgáltatás az egész házban és a háztartásban az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem legfeljebb 114.000 forint.

Ápolási támogatás

event_available Utolsó frissítés:

Akkor lehet igényelni, ha a kérelmező gondozásra szoruló hozzátartozóját otthon ápolja, és ezért a Kormányhivataltól ápolási díjat kap és a családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem legfeljebb 42.750 forint

Nem üzleti célú szálláshelyek (üdülő, gyermek- és ifjúsági tábor, turistaház, kulcsosház, valamint pihenőház) bejelentése

event_available Utolsó frissítés:

Bejelentés köteles az üdültetési és ifjúsági turisztikai szálláshely, sportlétesítményben üzemelő szálláshely, kollégium vagy egyéb közfeladatot ellátó intézmény szállása.

Apai elismerő nyilatkozat felvétele

event_available Utolsó frissítés:

Aki a gyermeket magáénak elismeri, bármelyik anyakönyvvezető előtt tehet apai elismerő nyilatkozatot.

Anyakönyvi okirat kiállítása

event_available Utolsó frissítés:

A születési, halotti és házassági anyakönyvi  kivonat kiállítására időpontot kell foglalni.

Névváltoztatási eljárás iránti kérelem

event_available Utolsó frissítés:

Kérvényezheti születési családi, illetve utónevének megváltoztatását.

Házassági névviselési forma módosítása

event_available Utolsó frissítés:

Lehetősége van megváltoztatni, hogy mi a neve a házasság fennállása alatt vagy akár a házasság megszűnése után.

Házasságkötési, bejegyzett élettársi kapcsolat szándék bejelentése

event_available Utolsó frissítés:

A házasságkötési szándékot Budapesten a tervezett házasságkötés helye szerinti kerületben kell bejelenteni.

Tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulás kérése

event_available Utolsó frissítés:

Ha valaki a közutat vagy közlekedési közterületet nem közlekedési céllal akarja igénybe venni, tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást kell kérnie.

Munkakezdési, burkolatbontási kérelem

event_available Utolsó frissítés:

Ez az engedélyt akkor lehet kérni, ha már megvan a tulajdonosi- és közútkezelői hozzájárulás és valaki közművet akar létesíteni vagy fenntartani vagy olyan munkát akar végezni, ami miatt a burkolat és/vagy a zöldterület felületét fel kell bontani.

Haláleset anyakönyvezése

event_available Utolsó frissítés:

Amennyiben a haláleset Budapest VIII. kerületében történt, úgy ezt a Józsefvárosi Önkormányzat Anyakönyvi Irodájánál kell bejelenteni.

Születés anyakönyvezése

event_available Utolsó frissítés:

Amennyiben a születés Budapest VIII. kerületében történt, úgy ezt a Józsefvárosi Önkormányzat Anyakönyvi Irodájánál kell bejelenteni.

Képviselet és meghatalmazás adóügyekben

event_available Utolsó frissítés:

Hogyan intézheti önkormányzati adóügyeit, ha nem személyesen jár el, hanem meghatalmazottja képviseli önt?

Adóhatósági igazolás

event_available Utolsó frissítés:

Igazolás igénylése arról, hogy van-e nyilvántartott adótartozása, valamint végrehajtásra vagy visszatartásra átadott köztartozása.

Adók módjára behajtandó köztartozások

event_available Utolsó frissítés:

Az önkormányzat által más szerv vagy hatóság kérésére beszedett  köztartozással kapcsolatos ügyintézés.

Idegenforgalmi adó

event_available Utolsó frissítés:

A vendégéjszakát eltöltő vendég köteles a szállásadónak az idegenforgalmi adót megfizetni, amit a szállásadó köteles az adóhatóság felé befizetni.

Magánszemély kommunális adója

event_available Utolsó frissítés:

Kommunális adót kell fizetni a lakás vagy nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész és a nem magánszemély tulajdonában álló bérbeadott lakás után ((kivéve – többek között – ha abban a tulajdonos lakik életvitelszerűen).

Adó- és értékbizonyítvány

event_available Utolsó frissítés:

Az adó- és értékbizonyítvány igazolja az ingatlan  forgalmi értéket.

Automatikus részletfizetés

event_available Utolsó frissítés:

Az adózó kérelmére az adóhatóság évente egy alkalommal részletfizetést engedélyezhet legfeljebb egymillió forint összegű adótartozásra.

Gépjárműadó

event_available Utolsó frissítés:

A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. évtől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) vette át.

Végrehajtási eljárás

event_available Utolsó frissítés:

A határidőre meg nem fizetett adó, köztartozás és a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás esetében az önkormányzati adóhatóság végrehajtási eljárást indít.

Műalkotás, emléktábla állítása

event_available Utolsó frissítés:

Műalkotás, emléktábla elhelyezését kezdeményezheti minden természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel rendelkező szervezet.

Településképi kötelezési eljárás

event_available Utolsó frissítés:

Településképi kötelezési eljárás akkor indul, ha valaki nem tartja be a kerületi Településképi rendeletben felsorolt településképi kötelezettségeket vagy nem hajtja végre a településképi kötelezésben foglaltakat.

Településképi véleményezési eljárás

event_available Utolsó frissítés:

Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni az építési engedély köteles ügyekben.

Építményadó, telekadó

event_available Utolsó frissítés:

A lakás és nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, valamint szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatását szolgáló lakás vagy lakrész adóköteles (kivéve – többek között – ha abban magánszemély lakik életvitelszerűen).

Gépjármű elszállítás, elszállított jármű kiváltása

event_available Utolsó frissítés:

Itt talál információt arról, hogy mi a teendője, ha gépjárművét szabálytalan elhelyezés miatt a a közterület-felügyelet elszállíttatta.

Településképi bejelentési eljárás

event_available Utolsó frissítés:

Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni azoknál az építési tevékenységeknél, amik nem kötöttek építésügyi hatósági engedélyhez.

We only use cookies (data stored in your browser) when necessary to make our sites smarter for you. Please click the Accept button after reading the Privacy Policy!